Cadenza 2: een nieuw woningbouwplan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Cadenza 2: een nieuw woningbouwplan

Cadenza 2: een nieuw woningbouwplan

grasveld Denemarkenlaan

De locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan is al enige jaren in beeld voor woningbouw. De gemeenteraad heeft in maart 2018 de uitgangspuntennotitie Cadenza 2 vastgesteld. De wens is om hier jongerenwoningen en appartementen te realiseren.

Hiervoor gaan we via een selectieprocedure een ontwikkelaar selecteren die vervolgens een ontwerp voor de locatie zal opstellen. Samenspraak start wanneer deze plannen nader zijn uitgewerkt.

Stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de start van de procedure om een ontwikkelaar te selecteren die nieuwbouw zal realiseren op deze locatie. De huidige bestemming van de locatie is 'Verkeer'. Om woningbouw mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 ook ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en dit naar de gemeenteraad gestuurd. Dit voorontwerp wordt besproken in de commissie Stad.

De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Per e-mail op de hoogte blijven?

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van het project, dan kunt u zich aanmelden voor onze e-maillijst via projectenpmv@zoetermeer.nl.

Een korte terugblik (archief)

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.