Buytenpark

Buytenpark

Het Buytenpark is een bijzonder gebied aan de noordwestelijke kant van Zoetermeer waar zowel liefhebbers van actieve buitensport als natuurliefhebbers goed terecht kunnen. De gemeente investeert in het op peil houden van de voorzieningen en faciliteert de ondernemers die er hun bedrijf hebben.

Wie door het Buytenpark wandelt, komt langs de begraafplaats, sportvelden, Ayers Rock, SnowWorld, volkstuinen en een natuurgebied. Fietsverenigingen, een hondenvereniging en een toneelgroep behoren ook bij de vaste gebruikers van het park. Het oostelijke deel van het park grenst aan de wijk Buytenwegh. Wie van daaruit gaat wandelen, komt langs de sportvelden, begraafplaats en SnowWorld. Het heuvellandschap van de voormalige puinstort is nu omgetoverd tot een begrazingsgebied waar veel planten- en diersoorten leven. Zo leven hier bijvoorbeeld de vijf inheemse uilensoorten van Nederland. De westelijke kant van het park is een natuurgebied met waterpartijen waar veel bijzondere vogelsoorten voorkomen, het Gruttolandje. Deze delen vormen een zogenoemde natuurkern.

Omdat op dit ruim honderd hectare grote terrein zo veel verschillende soorten voorzieningen naast elkaar bestaan, zorgt de gemeente ervoor dat ze ook goed naast elkaar kunnen blijven bestaan. Zo is de begraafplaats onlangs uitgebreid en zijn sportvelden verplaatst om de verenigingen betere voorzieningen te geven. Ook faciliteert de gemeente de uitbreiding van SnowWorld door de verlenging van de derde skibaan mogelijk te maken.

Kwaliteit verhogen

De gemeente heeft een Visie Buytenpark opgesteld, waarin de voorwaarden staan die ervoor zorgen dat het gebied ook in de toekomst een aantrekkelijk park voor de Zoetermeerders blijft. Zo wilde de gemeente bijvoorbeeld de randen van het park beter laten aansluiten op de aangrenzende gebieden en de routes naar die gebieden verbeteren. Ook in het park zelf zijn verbeteringen mogelijk, waarvan de eerste fase al is uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een oeverzwaluwwand en het Gruttolandje en verbetering van de fiets-, wandel en ruiterpaden. In 2019 wordt het fietspad langs de Meerpolderdijk aangelegd om het 'Rondje Meerpolder' af te maken.

Uitvoeringsprogramma

De maatregelen die de kwaliteit van het park gaan verbeteren, staan in een Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Hierover is overleg gevoerd met het Kwaliteitsteam Buytenpark, de ruiterverenigingen, mountainbikers en de volkstuinders. De resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma.

Hebt u nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen aan projectenpmv@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.