Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Home > Inwoners > Regelmatig onderhoud van de stad > Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

De aannemer voor openbare verlichting voert dagelijks onderhoud uit aan de openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). Onze aannemer is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Eenvoudige storingen (onder andere lampen herstellen) voeren zij binnen 10 werkdagen uit. Grotere of complexe storingen (bijvoorbeeld gehele straatverlichting uit) worden direct in behandeling genomen totdat het opgelost is. In gevaarlijke situaties worden noodmaatregelen getroffen.

Het herstel van schade aan armaturen en lichtmasten kan langer duren aangezien men afhankelijk is van levertijden van diverse materialen. Kleinere materialen voor het reguliere en veel voorkomende werkzaamheden zijn op voorraad, waardoor deze werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

Als u een schade of een kapotte lamp constateert kunt u dat online melden. Vermeld hierbij het mastnummer (zie sticker op de mast). Is er geen sticker of is deze onleesbaar, dan graag vermelden ter hoogte van welk huisnummer(s) de mast staat.

Actuele informatie over onderhoud in uw buurt vindt u op de wijkwebsite.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.