Regelmatig onderhoud van de stad

Home > Inwoners > Regelmatig onderhoud van de stad

Regelmatig onderhoud van de stad

De gemeente Zoetermeer voert het hele jaar onderhoud uit in de stad. In onderstaand overzicht staat in welke periode de verschillende werkzaamheden ongeveer plaatsvinden.

Meer informatie over beheer en onderhoud in de stad is te vinden op de pagina Beleidsstukken openbare ruimte. Heeft u vragen over het onderhoud? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met 14 079.

Jaarprogramma onderhoud
Snoeien
Beplanting (struiken) Volgens het snoeiprogramma: tussen 1 november en maart
Lage beplanting Volgens het snoeiprogramma: tussen 1 november en maart
Bomen (meer informatie) Wanneer uit inspectie blijkt dat dit noodzakelijk is: tussen 1 september en 1 maart
Hagen In de maanden juni en september
Maaien van gras
Gazon (kort gras) Het gras mag niet te lang worden. Er wordt elke week gemaaid, behalve in de wintermaanden.
Zomergazon Eerst is dit (bloemrijke) gras hoog. Het kort houden van het gras begint vanaf half juni (zomer).
Kruidenrijk (lang) gras wordt op verschillende manieren gemaaid, rekening houdend met planten en dieren Op kruispunten en onoverzichtelijke situaties op de wegen gebeurt dit 3 keer per jaar. Op andere plaatsen wordt er 1 of 2 keer per jaar gemaaid en wordt het maaisel opgeruimd.
Wanneer er 2 keer gemaaid wordt is dit in juni en in september. Dit maaien en ruimen duurt enkele weken.
Wanneer er 1 keer gemaaid wordt is dit voornamelijk in september.
Natuurvriendelijke oevers, rietkragen en slootbeheer 1 keer per jaar in september/oktober
Wegen vegen en putten legen
Water op de straat moet gemakkelijk weg kunnen 1 keer per jaar putten schoonmaken.
Bladeren vegen Najaar: wegen, parkeerplaatsen en doorgaande fietspaden worden extra geveegd. Voetpaden worden niet geveegd.
Strooien bij gladheid Volgens de strooiroutes, zie www.zoetermeer.nl/gladheid

Asfalt reparaties & belijning

Na inspectie wordt het asfalt gerepareerd en de belijning aangebracht (zolang de temperatuur overdag boven de 10 graden is en het in de nacht niet vriest).

Straatwerk

Wordt uitgevoerd zolang er geen vorst in de grond zit.

 • Vervangen houten bruggen door betonbruggen

  Komende tijd worden 10 houten bruggen in de stad vervangen omdat ze ze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen of omdat ze aan het einde van hun levensduur zitten.

  Lees meer
 • Uitgebreid onderhoud

  Naast het regelmatig onderhoud, zoals hierboven beschreven, voert de gemeente ook uitgebreid onderhoud uit aan de stad.
  Lees meer

 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

  De aannemer voor openbare verlichting voert dagelijks onderhoud uit aan de openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). Onze aannemer is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.