Regelmatig onderhoud van de stad

Home > Inwoners > Regelmatig onderhoud van de stad

Regelmatig onderhoud van de stad

De gemeente Zoetermeer voert gedurende het jaar beheer en onderhoud uit in de stad. In het overzicht op deze pagina is globaal aangegeven in welke periode de verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

Meer informatie over beheer en onderhoud in de stad is te vinden op de pagina Beleidsstukken openbare ruimte. Met vragen op detailniveau kunt u contact opnemen via het contactformulier of door te bellen naar 14 079.

Jaarprogramma onderhoud
Snoeien
Beplanting (struiken) Volgens snoeiprogramma: van 1 november tot maart
Lage beplanting Volgens snoeiprogramma: van 1 november tot maart
Bomen (meer informatie) Wanneer uit inspectie noodzakelijk: tussen 1 september - 1 maart
Hagen In juni en september
Maaien van gras
Gazon (kort gras) Het gras mag niet te lang worden. Er wordt wekelijks gemaaid, behalve in de wintermaanden.
Zomergazon Eerst is dit (bloemrijke) gras hoog. Het kort houden van het gras begint pas vanaf half juni (zomer).
Kruidenrijk (lang) gras wordt op verschillende manieren gemaaid, rekening houdend met planten en dieren Op kruispunten en onoverzichtelijke situaties 3x per jaar. Op andere plaatsen 2x of 1x per jaar maaien en afruimen van het maaisel.
Het 2x maaien vindt plaats in juni en in september. Dit maaien en ruimen duurt enkele weken.
Het 1x maaien vindt voornamelijk plaats in september.
Natuurvriendelijke oevers, rietkragen en slootbeheer 1x per jaar in september/oktober
Wegen vegen en putten legen
Water op de straat moet gemakkelijk weg kunnen 1x per jaar putten schoonmaken.
Bladeren vegen Najaar: extra vegen van wegen, parkeerplaatsen en doorgaande fietspaden. Voetpaden worden niet geveegd.
Strooien bij gladheid Volgens strooiroutes, zie www.zoetermeer.nl/gladheid

Asfalt reparaties & belijning

Na inspectie wordt asfalt gerepareerd en belijning aangebracht (zolang de temperatuur overdag boven de 10 graden is en het in de nacht niet vriest).

Straatwerk

Zolang er geen vorst in de grond zit.

  • Uitgebreid onderhoud

    Naast het regelmatig onderhoud, zoals hierboven beschreven, voert de gemeente ook uitgebreid onderhoud uit aan de stad.
    Lees meer

  • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

    Het bedrijf Ziut voert het dagelijks onderhoud uit aan openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). Ziut is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

    Lees meer