Ramp of crisis

Home > Inwoners > Ramp of crisis

Ramp of crisis

De gemeente Zoetermeer werkt met acht gemeenten samen in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) om zich voor te bereiden op het voorkomen en bestrijden van ongevallen, rampen en crisissituaties, onder andere door opleidingen en oefeningen. De crisisorganisatie is vastgelegd in het Regionaal Crisisplan Haaglanden.

Het Regionaal Crisisplan Haaglanden beschrijft de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit beleidsplan beschrijft de wijze waarop meerdere organisatie de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding vormgegeven en de wijze waarop de regio rampen en crises probeert te voorkomen. Meer informatie leest u in het regionaal crisisplan (pdf).

Risico's

Woon ik in een plaats waar meer risico is op rampen of ongevallen? Of werk ik in een risicovol gebied? En om wat voor rampen gaat het dan? Voor iedereen die antwoord zoekt op deze vragen is de risicokaart opgesteld. Zowel voor inwoners van Nederland als voor beleidsmakers bij de overheid, voor politie en de brandweer.

Risicokaart

Via de risicokaart kunt u eenvoudig de risico's bij u in de buurt traceren en zien of er in uw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld een luchtvaartongeval, natuurbrand of overstroming, en krijgt u advies over wat u in zo'n geval moet doen. Een rood symbool in de buurt van uw huis of kantoor betekent dat daar een risicobron met gevaarlijke stoffen aanwezig is. Een groen symbool geeft een gebouw aan waarin veel mensen aanwezig kunnen zijn die mogelijk hulp nodig hebben bij een grootschalig incident. Denk hierbij aan ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven.

Hoe kom ik bij de kaart van Zoetermeer?

Heeft u vragen over de risicokaart Zoetermeer?

Neemt u dan per e-mail contact op met de coördinator van de risicokaart via risico@pzh.nl.

CO2-leiding

Door Zoetermeer (Oosterheem en langs Rokkeveen) loopt een leiding die van Rotterdam naar Amsterdam gaat. De leiding wordt ingezet voor het transport van CO2 (koolstofdioxide). De leiding is gevuld met CO2 en dit gas wordt gebruikt door de glastuinbouw in Noord- en Zuid-Holland.
Meer informatie over de CO2-leiding

Veiligheidswijzer

In samenwerking met Politie Haaglanden heeft de VRH de Veiligheidswijzer Haaglanden uitgebracht. De Veiligheidswijzer is bedoeld voor alle inwoners van de regio en bevat (algemene) informatie over de hulpdiensten, veiligheidstips en informatie uit de campagne "Wat doe je".

Waar vindt u de Veiligheidswijzer?

De Veiligheidswijzer Haaglanden is digitaal beschikbaar op www.vrh.nl en is gratis af te halen bij wijkbureaus van Politie Haaglanden.

Maatregelen overheid bij een kernongeval

De kans op een stralingsincident in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan strenge eisen.

Als er een incident is bij een kernreactor in Nederland, dan neemt de overheid maatregelen. De omvang van deze maatregelen verschilt per situatie. Bij een incident vindt u actuele informatie op de website www.crisis.nl, of via uw lokale radio- of tv-zender.

Verspreiding jodiumtabletten

Kinderen tot 18 jaar die wonen in de regio Haaglanden hebben in oktober 2017 een doosje met jodiumtabletten in de brievenbus gekregen.

De overheid adviseert zwangere vrouwen van alle leeftijden in onze regio, om ook over jodiumtabletten te beschikken. Daarmee kunt u uw ongeboren kind beschermen. Bent u zwanger? Dan kunt u de jodiumtabletten kopen bij apotheek en drogisterij, tegen een adviesprijs van € 2,95. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Alle informatie over de verspreiding, verkrijgbaarheid en werking van deze jodiumtabletten vindt u op www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Specifieke voorbereidingshandelingen en/of maatregelen

Meer informatie over wat u kunt doen om u voor te bereiden en welke maatregelen u kunt treffen tijdens en na een ramp of crisis is te vinden op www.crisis.nl.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met cluster rampenbestrijding van de gemeente Zoetermeer, via het contactformulier. U kunt ook bellen met 14 079.

Gemeente Zoetermeer
Team veilig, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.