Een nieuw kunstwerk voor IKC Meester Verwers (Moerbeigaarde)

Home > Inwoners > Projecten beeldende kunst > Een nieuw kunstwerk voor IKC Meester Verwers (Moerbeigaarde)

Een nieuw kunstwerk voor IKC Meester Verwers (Moerbeigaarde)

Bij het nieuwe gebouw voor het IKC Meester Verwers aan de Moerbeigaarde is er ook ruimte voor een kunstwerk. De gemeente, de omwonenden en een vertegenwoordiger van de school vormen samen de projectgroep kunst en maakten gezamenlijk een opdrachtomschrijving waar het kunstwerk aan moest voldoen.

Gedacht wordt aan bijzondere lage vormen waar kinderen mee kunnen spelen, zonder dat dit een expliciet speeltoestel is. Het kan staand, liggend of verzonken in het schoolplein of in de omgeving van het schoolplein worden geplaatst. Gewenst is een spoor van vormen met reliëf die vanuit verschillende richtingen naar de centrale ingang loopt.
Bekijk hier de opdrachtomschrijving (pdf)

De projectgroep koos uit een selectie van voorgedragen kunstenaars Annemarie van Sprang uit om deze opdracht uit te voeren. Begin juli wordt het schetsontwerp gepresenteerd aan de projectgroep. Als het ontwerp wordt goedgekeurd, volgt er nog een definitief ontwerp. Daarna kan de uitvoering starten. De verwachting is dat in mei 2022 het kunstwerk klaar zal zijn.

De projectgroep samen met kunstenares Annemarie van Sprang op de bouwlocatie.
Foto: gemeente Zoetermeer

Meer informatie over het IKC Meester Verwers op www.zoetermeer.nl/ikc-meesterverwers.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.