Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

Home > Inwoners > Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

 • Wat is het?

  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom biedt zij een zorgverzekering aan (gemeentepolis). Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2021 kiezen uit verschillende polissen van zorgverzekeraar Menzis.

  De gemeente betaalt in sommige gevallen mee aan de premie. De gemeentelijke bijdrage is dit jaar lager. Dat komt door bezuinigingsafspraken voor de begroting van 2021.

  Heeft u bijna geen zorgkosten? Dan kunt u kiezen voor het BasisVoordelig pakket. Heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u kiezen uit 2 pakketten met verschillende aanvullende verzekeringen. U heeft ook de mogelijkheid om het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren.

  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. U moet hen wel aanmelden bij de zorgverzekeraar.

 • Wat u moet weten

  De regels om mee te kunnen doen aan de gemeentepolis zijn:

  • U woont in Zoetermeer en staat hier ingeschreven.
    
  • U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland vanwege een achterstand in het betalen van premie.
    
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoeslag). U kunt dit controleren op www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen. Onder inkomen wordt verstaan:
   • loon, uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie, pensioen, lijfrente, enzovoort. ​
   • Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee.

  Wilt u weten of u recht heeft op de gemeentepolis? Neem dan contact op met het Loket Werk Zorg en Inkomen.

  Bijzondere bijstand

  Hou rekening met het volgende:

  • Het eigen risico van € 385,00 moet u zelf betalen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen.
   Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Neem dan contact op met Menzis om een betalingsregeling af te spreken.
  • Kiest u voor een beperkte verzekering met een lage premie? Dan worden sommige kosten maar voor een deel of helemaal niet vergoed.
    
  • Kiest u voor een uitgebreide verzekering met een hogere premie? Dan krijgt u meer kosten vergoed.
    
  • U kunt alléén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de uitgebreide verzekering. Dat geldt ook als u een verzekering met een lage premie heeft.
    
  • Voor het verschil tussen de lagere en hogere vergoeding kunt u géén bijzondere bijstand aanvragen.
 • Wat u moet doen

  U kunt vanaf 24 november tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.

  Deze zorgverzekering is alléén voor mensen met een laag inkomen. Daarom wordt uw aanmelding door de gemeente gecontroleerd. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ontvangen. Komt u in aanmerking? Dan wordt de verzekering die u heeft door Menzis voor u opgezegd.

  Hertoetsing voor uw gemeentepolis?

  Dan krijgt u van de gemeente een brief met de vraag om via de app 'Ockto' op een veilige manier de gegevens over uw inkomen aan te leveren. Met deze gegevens bepalen wij of u recht heeft om deel te nemen aan de gemeentepolis.

  Is de Ockto app wel veilig?

  Ockto staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. Ockto zorgt er altijd voor dat hun dienstverlening veilig, zorgvuldig en transparant is. De Ockto-app voldoet aan alle privacy regels van de AVG, is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Ockto voldoet daarmee aan de hoogste veiligheidseisen.

  Ockto is ontwikkeld met hulp van de ABN-AMRO bank en wordt al jaren gebruikt door banken zoals Triodos bank, Rabobank, SNS bank en de Hypotheker.

  De gegevens die u via Ockto deelt zijn uw eigen gegevens uit bijvoorbeeld MijnOverheid, MijnBelastingdienst en MijnUWV. Deze gegevens zijn alléén beschikbaar door in te loggen met uw DigiD. Daarna bepaalt u zelf of u de opgehaalde informatie aan ons wilt doorsturen. Zodra u de informatie aan ons heeft doorgegeven, blijft er géén informatie bewaard bij Ockto. Ook als u Ockto stopt of uitzet, wordt alle informatie verwijderd.

  Hoe gebruikt u de Ockto app?

  U heeft van ons een e-mail of brief gehad met daarin 2 codes, een case nummer en een unieke code. Deze gegevens heeft u nodig om de Ockto app te gebruiken. 

  • Ga naar de webpagina: https://onderzoek.gezondverzekerd.nl.
  • Klik op 'Start onderzoek'.
  • Vul de codes in die u heeft gekregen per e-mail of brief.
  • U komt op een pagina waar u een aantal dingen moet bevestigen. 
   • Zorg dat u uw DigiD inloggegevens bij de hand heeft.
   • Zorg dat uw eventuele partner in de buurt is om gegevens aan te leveren.
   • Ook is het belangrijk dat u een controle via SMS voor DigiD heeft ingesteld. Hoe u de SMS-controle kunt instellen leest u op de website van DigiD.
  • Nadat u heeft aangegeven dat u alles bij de hand heeft, kunt u verder gaan.
  • Download de Ockto app (als u deze nog niet heeft) via de App store of Google Play.
  • Klik op 'Ik heb de Ockto app' om verder te gaan. 
  • Scan de QR code met de Ockto app (klik hiervoor op 'Verzamel').
  • Volg hierna de verdere stappen in de app. U moet inloggen met uw DigiD.
  • Vergeet niet om ook de gegevens van uw eventuele partner aan te leveren. 

  Gegevens aanleveren zonder de Ockto app

  Wilt u liever geen gebruik maken van de app? Dat kan ook. Lees hieronder de andere mogelijkheden voor het aanleveren van uw gegevens: 

  Mogelijkheid 1

  U kunt de gegevens over uw inkomen zelf uploaden via https://onderzoek.gezondverzekerd.nl/verificatie.

  Hiervoor is de volgende informatie nodig:

  • Het casenummer van het heronderzoek.
  • Uw geboortedatum.

  Mogelijkheid 2

  Heeft u een brief ontvangen? Bij die brief is een antwoordenvelop meegestuurd. Met deze envelop kunt u de gegevens per post sturen. Vergeet niet uw casenummer te vermelden.

  Mogelijkheid 3

  Stuur uw gegevens per e-mail naar: CZMonline@zoetermeer.nl. Vergeet niet uw casenummer te vermelden.

  Loopt uw aanvraag al?

  Dan krijgt u persoonlijk bericht.

  Zorgtoeslag

  Als u een laag inkomen heeft en/of studeert heeft u mogelijk ook recht op zorgtoeslag. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

  Studiefinanciering

  Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u helaas niet meedoen aan de gemeentepolis. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

 • Aanvragen

  Van 24 november tot en met 31 december kunt u overstappen naar de gemeentepolis via:

 • Kosten

  Premies voor 2021

  Menzis BasisVoordelig > U betaalt per maand: € 117,00.

  Menzis GarantVerzorgd1 + Tand250 > U betaalt per maand: € 141,98*.
  *Basis premie per maand: € 149,98. De gemeente betaalt € 8,00.

  Menzis GarantVerzorgd2 + Tand250 + verzekering eigen risico > U betaalt per maand: € 171,11*.
  *Basis premie per maand: € 194,11. De gemeente betaalt € 23,00.

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.