Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

Home > Inwoners > Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

 • Wat is het?

  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom biedt zij een zorgverzekering aan (gemeentepolis). Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2020 kiezen uit verschillende polissen van zorgverzekeraar Menzis.

  De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Deze staat daarom in elke polis. Heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u het basispakket uitbreiden met verschillende aanvullende verzekeringen. Ook kunt u ervoor kiezen om het eigen risico van € 385,- meeverzekeren.

  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zij moeten wel aangemeld zijn bij de zorgverzekeraar.

 • Wat u moet weten

  De regels om mee te kunnen doen aan de gemeentepolis zijn:

  • U moet in Zoetermeer wonen (en ingeschreven staan).
    
  • U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland vanwege een achterstand in het betalen van premie.
    
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoeslag). Via www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen kunt u dit controleren.
   • Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee.
   • Onder inkomen wordt verstaan: loon, uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie, pensioen, lijfrente, etcetera.

  Wilt u weten of u recht heeft op de gemeentepolis? Neem dan contact op met het Loket Werk Zorg en Inkomen.

  Bijzondere bijstand

  Hou rekening met het volgende:

  • Het eigen risico van € 385,00 moet u zelf betalen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen.
   Kunt u het bedrag niet in 1x betalen? Dan kunt u contact opnemen met Menzis om een betalingsregeling af te spreken.
    
  • Kiest u voor een beperkte verzekering met een lage premie? Dan worden sommige kosten maar voor een deel of helemaal niet vergoed.
    
  • Kiest u voor een uitgebreide verzekering met een hogere premie? Dan krijgt u meer kosten vergoed.
    
  • U kunt alléén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de uitgebreide verzekering. Dat geldt ook als u een verzekering met een lage premie heeft.
    
  • Voor het verschil tussen de lagere en hogere vergoeding kunt u géén bijzondere bijstand aanvragen.
 • Wat u moet doen

  Wilt u zich aanmelden? Dat kan 1x per jaar. U kunt van half november tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.

  Deze zorgverzekering is alléén voor mensen met een laag inkomen. Daarom wordt uw aanmelding door de gemeente gecontroleerd. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ontvangen. Komt u in aanmerking? Dan wordt de verzekering die u heeft door Menzis voor u opgezegd.

  Zorgtoeslag

  Mogelijk heeft u ook recht op zorgtoeslag als u een laag inkomen heeft en/of studeert. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

  Studiefinanciering

  Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u helaas niet meedoen aan de gemeentepolis. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

 • Aanvragen

 • Kosten

  Premies voor 2020

  Menzis GarantVerzorgd1 + Tand250: U betaalt per maand: € 127,03*
  *Basis premie per maand: € 142,03. De gemeente betaalt € 15,00.

  Menzis GarantVerzorgd2 + Tand250 + verzekering eigen risico: U betaalt per maand: € 152,76*
  *Basis premie per maand: € 185,76. De gemeente betaalt € 33,00.

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.