Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

Home > Inwoners > Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen (gemeentepolis)

 • Wat is het?

  In Nederland is een verzekering voor ziektekosten verplicht.

  De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom biedt zij een collectieve zorgverzekering aan (gemeentepolis). Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in 2020 kiezen uit verschillende polissen van zorgverzekeraar Menzis.

  De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Deze is daarom in elke polis opgenomen. Heeft u hoge zorgkosten? Dan kunt u uw basispakket uitbreiden met verschillende aanvullende verzekeringen. Ook heeft u de mogelijkheid om het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun (pleeg)ouder(s)/verzorgers. Zij moeten wel aangemeld zijn bij de zorgverzekeraar.

  Bent u nu verzekerd bij Zorg en Zekerheid (ZZ)?

  De afspraken die gemaakt zijn met Zorg en Zekerheid (ZZ) stoppen per 1 januari 2020. Bent u bij ZZ verzekerd? En wilt u gebruik blijven maken van de gemeentepolis?. Dan moet u vóór 31 december 2019 overstappen via www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.

 • Wat u moet doen

  Wilt u zich aanmelden? Dat kan eens per jaar. U kunt van half november tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.

  Deze zorgverzekering is alléén voor mensen met een laag inkomen. Daarom wordt uw aanmelding door de gemeente gecontroleerd. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december zijn ontvangen. Wanneer u in aanmerking komt, wordt uw huidige verzekering door uw nieuwe zorgverzekeraar voor u opgezegd.

  Hulp nodig?

  Vindt u het lastig om een juiste keuze te maken? Of om het online te regelen? Kom dan in het Stadhuis-Forum naar het inloopspreekuur van de overstapcoach.

  maandag 25 november 09.00 - 12.00 uur
  woensdag 27 november 09.00 - 12.00 uur
  dinsdag 10 december 09.00 - 12.00 uur
  donderdag 12 december 09.00 - 12.00 uur

  Neem naar het spreekuur mee:

  • de polis van de verzekering die u nu heeft (indien mogelijk)
  • uw identiteitsbewijs
  • uw bankrekeningnummer

  Zorgtoeslag

  Mogelijk heeft u ook recht op zorgtoeslag als u een laag inkomen heeft en/of studeert. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

  Studiefinanciering

  Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u helaas niet meedoen aan de gemeentepolis. Bij een aantal zorgverzekeraars zijn er speciaal voor studenten voordelige zorgverzekeringen.

 • Online regelen

  Wilt u gebruik maken van de gemeentepolis? Of wilt u meer informatie over de verschillende polissen? Ga dan naar www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.

 • Kosten

  Premies voor 2020

  Menzis GarantVerzorgd1 + Tand250 > U betaalt per maand: € 127,03*
  *Basis premie per maand: € 142,03. De gemeente betaalt € 15,00.

  Menzis GarantVerzorgd2 + Tand250 + verzekering eigen risico > U betaalt per maand: € 152,76*
  *Basis premie per maand: € 185,76. De gemeente betaalt € 33,00.

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe werkt het?

  De regels om mee te kunnen doen aan de gemeentepolis zijn:

  • U moet in Zoetermeer wonen (en ingeschreven staan).
    
  • U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland vanwege een achterstand in het betalen van premie.
    
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum (exclusief vakantietoeslag). Via www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen kunt u dit controleren.
   • Uw spaargeld en vermogen tellen niet mee.
   • Onder inkomen wordt verstaan: loon, uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie, pensioen, lijfrente, etcetera.

  Wilt u weten of u recht heeft op de gemeentepolis? Neem dan contact op met het Loket Werk Zorg en Inkomen.

  Bijzondere bijstand

  Hou rekening met het volgende:

  • Het eigen risico van € 385,00 moet u zelf betalen. U kunt hiervoor geen bijzondere bijstand aanvragen.
   Kunt u het bedrag niet in 1x betalen? Dan kunt u contact opnemen met Menzis om een betalingsregeling af te spreken.
    
  • Kiest u voor een beperkte verzekering met een lage premie? Dan worden sommige kosten maar voor een deel of helemaal niet vergoed.
    
  • Kiest u voor een uitgebreide verzekering met een hogere premie? Dan krijgt u meer kosten vergoed.
    
  • U kunt alléén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de uitgebreide verzekering. Dat geldt ook als u een verzekering met een lage premie heeft.
    
  • Voor het verschil tussen de lagere en hogere vergoeding kunt u géén bijzondere bijstand aanvragen.
 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.