ZoetermeerPas

Home > Inwoners > ZoetermeerPas

ZoetermeerPas

 • Wat is het?

  De ZoetermeerPas is een pas voor mensen/gezinnen met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, leerzame en culturele activiteiten.

  ZoetermeerPas 2019

  Eerder berichten wij u dat vanaf 1 januari 2019 de ZoetermeerPas digitaal zou worden. Helaas is het niet gelukt om de nieuwe digitale ZoetermeerPas goed werkend te krijgen vóór 1 januari 2019.

  Wij vinden het belangrijk dat pashouders meteen vanaf begin januari gebruik kunnen maken van de ZoetermeerPas. Met de nieuwe digitale pas konden wij dat niet garanderen. Hierdoor hebben wij besloten om in 2019 de ZoetermeerPas nog uit te geven op de gebruikelijke manier samen met de papieren voordeel-cheques.

 • Online regelen

  Nieuwe aanvraag ZoetermeerPas

  Kopie ZoetermeerPas aanvragen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  De ZoetermeerPas is gratis.

  Een kopie-pas (wanneer uw pas kwijt of gestolen is) kost € 10,-.

  2019, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Hoe werkt het?

  Voor wie?

  • De pas is voor iedereen met een inkomen voor het gezin dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Partners en kinderen van 3 tot 18 jaar krijgen bij één aanvraag allemaal een eigen pas.
  • Kinderen van 18 jaar en ouder die bij u wonen, moeten een eigen pas aanvragen.
  • Bij een aanvraag voor de ZoetermeerPas maakt het niet uit of u spaargeld heeft.

  Extra keuzecheques

  Kinderen vanaf 3 tot 18 jaar krijgen extra keuze cheques (nummers 9 t/m 13).

  Daarnaast krijgt het kind ook één begeleiderscheque waarmee een volwassene van 18 jaar of ouder als begeleider gratis met het kind mee kan naar een activiteit. Deze begeleiderscheque is eenmalig geldig en kan alléén worden besteed samen met een keuze cheque met daarop hetzelfde ZoetermeerPas nummer. De begeleiderscheque is niet geldig in Kinepolis en het openbaar vervoer (OV).

  Kinderen tot 3 jaar

  Kinderen tot 3 jaar krijgen geen ZoetermeerPas.

  Krijgt u als ouder de ZoetermeerPas automatisch en wordt uw kind in januari, februari of maart 3 jaar? Dan krijgt uw kind tegelijk met u een ZoetermeerPas.

  Wordt uw kind in april of later 3 jaar? Dan moet u zelf een aanvraag doen. Stuur dan een e-mail met onderstaande gegevens naar zoetermeerpas@zoetermeer.nl.

  • het burgerservicenummer van de ouder(s) en van het kind
  • de geboortedata van de ouder(s) en van het kind
  • naam van de ouders en van het kind
  • adresgegevens

  Pleegkinderen

  Heeft u de zorg voor één of meer pleegkinderen? Dan doet de pleegzorginstelling voor u de aanvraag.

  68+

  Als u in 2018 een ZoetermeerPas had en 68 jaar of ouder bent, dan krijgt u automatisch ook de ZoetermeerPas in 2019. Wij gaan ervan uit dat uw inkomen niet (veel) veranderd is.

  Vorig jaar een ZoetermeerPas en dit jaar niet?

  Het kan zijn dat u in 2018 een ZoetermeerPas kreeg en in 2019 niet terwijl uw inkomen toch onder 120% van de bijstandsnorm ligt. Hoe kan dat?

  Vanwege privacy mogen wij geen inkomensgegevens inzien. Wij weten dus alleen het inkomen van mensen die een uitkering of andere voorziening (bijvoorbeeld hulp bij schulden) hebben bij de gemeente. Van mensen die dat niet (meer) hebben, weten wij daarom niet wat hun inkomen is. Ook niet als zij in 2018 wel een ZoetermeerPas hadden.

  Ligt uw inkomen onder 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u alsnog zelf een ZoetermeerPas aanvragen (zie 'Online regelen').

  U krijgt wel automatisch een ZoetermeerPas maar uw partner niet?

  Als u met uw partner samenwoont maar u heeft geen geregistreerd partnerschap of u bent niet getrouwd, dan kunnen wij niet zien dat u partners van elkaar bent. Dat houdt in dat uw partner de ZoetermeerPas zelf moet aanvragen. Hierbij wordt wel gekeken naar uw gezamenlijke inkomen.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u nog geen ZoetermeerPas en is het inkomen voor het gezin toch niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u zelf een aanvraag doen.

  Nieuwe aanvraag voor een ZoetermeerPas

  • Vul het formulier in: ZoetermeerPas aanvragen 2019.
  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Er zijn organisaties die u kunnen helpen.
  • U kunt de ZoetermeerPas ieder jaar tot en met 31 oktober aanvragen. Voor het jaar erna kunt u de ZoetermeerPas aanvragen vanaf half december.
  • Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken.
  • Kijk op onze website voor een actueel overzicht van de activiteiten waarvoor u de ZoetermeerPas kunt gebruiken.
  • Bewaar uw voordeelcheques goed. Bij verlies of diefstal kunt u geen nieuwe aanvragen. 

  Als u een ZoetermeerPas heeft, krijgt u aan het eind van het jaar automatisch een brief van de gemeente over de ZoetermeerPas voor het nieuwe jaar.

  Pleegkinderen

  Heeft u de zorg voor één of meer pleegkinderen? Dan doet de pleegzorginstelling voor u de aanvraag.

  ZoetermeerPas kwijt of gestolen?

 • Afhandeling

  U heeft een nieuwe ZoetermeerPas aangevraagd

  • U krijgt de ZoetermeerPas per post, maximaal 8 weken nadat u de pas heeft aangevraagd.
  • U krijgt de voordeelcheques tegelijk met de ZoetermeerPas

  U heeft een kopie ZoetermeerPas aangevraagd

  • De kopie ZoetermeerPas kunt u na de afspraak direct meenemen
 • Meer informatie

  De spelregels voor het gebruik van de ZoetermeerPas en de voordeelcheques:

  • De ZoetermeerPas is strikt persoonlijk.
  • Op de ZoetermeerPas moet u een pasfoto van uzelf plakken. Dit moet een goedgelijkende foto zijn.
  • De voordeelcheques zijn alléén geldig in combinatie met uw ZoetermeerPas.
  • De  voordeelcheques moeten bij gebruik worden ingeleverd.
  • De voordeelcheques zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Handige links