WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen. 

  De belastingen zijn:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • heffingen van rijk (zoals het eigenwoningforfait, erfbelasting)
  • waterschapsbelasting

  Het is ook een onderdeel van de huurprijs van huurwoningen.

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Wat u moet doen

  WOZ-taxatieverslag bekijken

  Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl.

  Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van uw huis vanaf 2016 inzien (zie 'Meer informatie').

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen

  Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 10 werkdagen krijgt u een bevestiging.

  De afdeling Belastingen handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. Is het bezwaarschrift ingediend binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan beslist de gemeente binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

  Beroep

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

  Kwijtschelding

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u onder Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Online regelen

  MijnOverheid

  Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl.

  WOZ-waardeloket

  Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van uw huis vanaf 2016 inzien (zie 'Meer informatie').

 • Kosten

  Het bekijken van uw WOZ-taxatieverslag is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. Deze staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

 • Extra informatie

  WOZ-waarde online inzien via WOZ-waardeloket

  Door het openbaar laten zien van de verschillende WOZ-waarden van huizen heeft u de mogelijkheid om te kijken of uw WOZ-waarde klopt.

  Via de website WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van uw huis vanaf 2016 inzien. Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is er een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen. 

  Welke informatie kunt u zien in het WOZ-waardeloket?

  Alle WOZ-waarden vanaf 01-01-2015 van huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket. Ook de WOZ-waarden van huizen in de gemeente Zoetermeer kunt u inzien. Elk jaar wordt de nieuwe WOZ-waarde toegevoegd.

  Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

  • de WOZ waarde
  • het gebruiksoppervlak
  • het bouwjaar

  Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

  • inhoud
  • of er bijgebouwen zijn
  • het grondoppervlak

  De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

 • Veelgestelde vragen

  Kijk voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over Belastingen bij Vraag en antwoord.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.