WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen. 

  Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen de gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Wat u moet weten

  WOZ-taxatieverslag bekijken

  Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl.

  WOZ-waarde inzien via WOZ-waardeloket

  • Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden inzien vanaf 01-01-2015 van alle huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket.
  • Elk jaar worden de nieuwe WOZ-waarden toegevoegd.
  • Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen.

  Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

  • de WOZ waarde
  • het gebruiksoppervlak
  • het bouwjaar

  Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

  • inhoud
  • of er bijgebouwen zijn
  • het grondoppervlak

  De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen.

  Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen 10 werkdagen krijgt u een bevestiging van ontvangst.

  De afdeling Belastingen handelt uw bezwaar volgens de wet voor 31 december af. Wanneer dat niet lukt, informeert de gemeente u daarover. Dient u bezwaar in binnen de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan beslist de gemeente binnen 12 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

  Beroep

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk alle vragen over: Belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.