WOZ-waarde

Home > Inwoners > WOZ-waarde

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Op 27 februari krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag(en) en WOZ-beschikkingen 2018. Bekijk uw aanslagen online via Mijn belastingen.

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van huizen, bedrijfspanden, winkels en ongebouwde stukken grond. Deze waarde wordt de WOZ-waarde genoemd. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de belastingen te bepalen. 

  De belastingen zijn:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • heffingen van rijk (zoals het eigenwoningforfait, erfbelasting)
  • waterschapsbelasting

  Het is ook een onderdeel van de huurprijs van huurwoningen.

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Online regelen

  Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl.

 • Wat kost het?

  Het bekijken van uw WOZ-taxatieverslag is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Iedereen die op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak binnen gemeente Zoetermeer krijgt voor dat jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. Deze staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

 • Wat moet ik doen?

  WOZ-taxatieverslag bekijken

  Bekijk uw WOZ-taxatieverslag in uw persoonlijke gegevens op www.mijnoverheid.nl.

  Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van uw huis vanaf 2016 inzien (zie: "Meer informatie").

  Bezwaar

  Als u van mening bent dat de aanslag niet juist is, dan kunt u bezwaar maken via Mijn Belastingen

  Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. Binnen tien werkdagen ontvangt u een bevestiging.

  Kwijtschelding

  Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u onder Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

 • Meer informatie

  WOZ-waarde online inzien via WOZ-waardeloket

  Door het openbaar laten zien van de verschillende WOZ-waarden van huizen heeft u de mogelijkheid om te kijken of uw WOZ-waarde klopt.

  Via de website WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarden van uw huis vanaf 2016 inzien. Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is er een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen. 

  Welke informatie kunt u zien in het WOZ-waardeloket?

  Alle WOZ-waarden vanaf 01-01-2015 van huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket. Ook de WOZ-waarden van huizen in de gemeente Zoetermeer kunt u inzien. Elk jaar wordt de nieuwe WOZ-waarde toegevoegd.

  Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

  • de WOZ waarde
  • het gebruiksoppervlak
  • het bouwjaar

  Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

  • inhoud
  • onderhoud
  • kwaliteit
  • of er bijgebouwen zijn
  • het grondoppervlak

  De taxatieverslagen worden niet openbaar.

 • Tips

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

 • Vraag en antwoord

  Kijk voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over Belastingen bij Vraag en antwoord.