Woonwagen, standplaats

Home > Inwoners > Woonwagen, standplaats

Woonwagen, standplaats

 • Wat is het?

  Op grond van de 'Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015' is het mogelijk dat u zich inschrijft als geïnteresseerde voor een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen binnen Zoetermeer. Deze registratie is mogelijk voor iedereen. U hoeft niet maatschappelijk of economisch vast te zitten aan Zoetermeer.

  • Standplaatsen worden in huur uitgegeven  en voorzien van een meterkast voor aansluiting op nutsvoorzieningen.
  • Aansluiting op de nutsvoorzieningen geschiedt door en voor rekening van de huurder.
  • De huurder dient een eigen woonwagen te plaatsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning vereist.
  • De gemeente hanteert een beleid van in stand houden voor woonwagenstandplaatsen. Het het huidige aantal standplaatsen wordt niet uitgebreid of afgebouwd. Geïnteresseerden zijn afhankelijk van het vrijkomen van een standplaats.
  • Standplaatsen worden toegewezen op volgorde van inschrijfduur.
 • Wat u moet doen

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, team Stedelijk beleid
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

 • Online regelen

 • Kosten

  U woont in Zoetermeer?

  • Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is niet nodig.
  • Het inschrijven is gratis.

  U woont in een andere gemeente?

  • U betaalt in uw gemeente de kosten van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).
  • Het inschrijven is gratis.
 • Hoe werkt het?

  Belangstelling voor standplaats in Zoetermeer?

  Dan kunt u zich registreren in het gemeentelijk register. Voor de registratie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent meerderjarig.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland.
  • U heeft het formulier volledig en naar waarheid ingevuld (inclusief de gevraagde bijlagen).

  Belangstelling voor standplaats in meerdere gemeenten?

  Wilt u in meerdere gemeenten geregistreerd staan? Dan moet u zich bij elke gemeente apart inschrijven.

  • Registratie is mogelijk voor iedereen.
  • Er gelden geen eisen van maatschappelijke of economische gebondenheid.
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt geen bewijs van ontvangst als u het formulier en de bijlagen indient.

  Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een bewijs van inschrijving met daarop:

  • De inschrijfdatum.
  • De naam inschrijver en het aantal meeverhuizende personen.
 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.