Woonwagen, standplaats

Home > Inwoners > Woonwagen, standplaats

Woonwagen, standplaats

 • Wat is het?

  Op grond van de Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 is het mogelijk dat u zich inschrijft als belangstellende voor een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen binnen Zoetermeer. Deze registratie is mogelijk voor iedereen. Er gelden geen eisen van maatschappelijke of economische gebondenheid.

  • Standplaatsen worden in huur uitgegeven  en voorzien van een meterkast voor aansluiting op nutsvoorzieningen.
  • Aansluiting op de nutsvoorzieningen geschiedt door en voor rekening van de huurder.
  • De huurder dient een eigen woonwagen te plaatsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning vereist.
  • De gemeente hanteert een instandhoudingsbeleid voor woonwagenstandplaatsen. De gemeente is niet van plan het huidige aantal standplaatsen uit te breiden of af te bouwen. Gegadigden voor een standplaats zijn afhankelijk van het vrijkomen van een standplaats.
  • Standplaatsen worden toegewezen op volgorde van inschrijfduur. Een voorrangspositie wordt toegekend aan saneringssituaties in Zoetermeer.

  Het Regionaal register van standplaatszoekenden Haaglanden is vervallen. Hierover vindt u onder 'Meer informatie' een toelichting.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  U woont in Zoetermeer?

  • Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is niet nodig.
  • Het inschrijven is gratis.

  U woont in een andere gemeente?

  • U betaalt in uw gemeente de kosten van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).
  • Het inschrijven is gratis.
 • Hoe werkt het?

  Belangstelling voor standplaats in Zoetermeer?

  Dan kunt u zich registreren in het gemeentelijk register. Voor de registratie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent meerderjarig.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u beschikt over een geldige verblijfstitel in Nederland.
  • U heeft het formulier volledig en naar waarheid ingevuld (inclusief de gevraagde bijlagen).

  Belangstelling voor standplaats in meerdere gemeenten?

  Wilt u in meerdere gemeenten geregistreerd staan? Dan moet u zich bij elke gemeente apart inschrijven.

  • Registratie is mogelijk voor iedereen.
  • Er gelden geen eisen van maatschappelijke of economische gebondenheid.
 • Wat moet ik doen?

  Gemeente Zoetermeer
  Afdeling Stedelijke Ontwikkeling, team Stedelijk beleid
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

 • Afhandeling

  U krijgt geen bewijs van ontvangst als u het formulier en de bijlagen indient.

  Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een bewijs van inschrijving met daarop:

  • De inschrijfdatum.
  • De naam inschrijver en het aantal meeverhuizende personen.
 • Meer informatie

  Overgangstermijn Regionaal register van standplaatszoekenden Haaglanden

  Sinds de "Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015" is het Regionale register van standplaatszoekenden Haaglanden vervallen.

  • Personen die in het Regionale register waren opgenomen, hebben in 2017 een brief gekregen of zij hun inschrijving wilden verlengen.
  • Deze verlenging geldt alleen voor de gemeente waar de aanvraag is gedaan.
  • Personen die hebben aangegeven hun inschrijving voor Zoetermeer te willen verlengen zijn opgenomen in het Lokale register voor standplaatszoekenden (met behoud van de oorspronkelijke inschrijfdatum).
  • De volgorde van degenen die al ingeschreven stonden op de bestaande regionale lijst is hetzelfde gebleven.
 • Handige links