Woning zoeken, urgentieverklaring

Home > Inwoners > Woning zoeken, urgentieverklaring

Woning zoeken, urgentieverklaring

 • Wat is het?

  Heeft u dringend andere woonruimte nodig? In sommige gevallen kunt u een voorrangsverklaring (ook wel urgentieverklaring) aanvragen. Met deze verklaring kunt u met voorrang op andere woningzoekenden reageren op sociale huurwoningen.

 • Online regelen

  U kunt bij de gemeente voor dit product niets online regelen.

  Het aanvragen van een voorrangsverklaring kunt u doen bij woningcorporatie De Goede Woning. Ook als u bij een andere woningcorporatie huurt of in een koopwoning woont.

 • Wat kost het?

  Het intakegesprek bij De Goede Woning is gratis.

  De kosten voor het aanvragen van een voorrangsverklaring bedragen € 50,-. U betaalt dit aan De Goede Woning. 

  2019, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Let op! U kunt bij de woningcorporatie alléén pinnen.

 • Hoe werkt het?

  Komt u in aanmerking?

  U kunt controleren of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring door de vragenlijst voorrangsverklaring in te vullen.

  Aan welke eisen en voorwaarden moet u voldoen?

  U kunt urgentie / voorrang aanvragen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • Uw woonsituatie is medisch of sociaal ontwrichtend/levensbedreigend.
   of
  • De huur is te hoog voor uw inkomen en uw woonkostentoeslag is hoger dan de maximaal toegestane huurtoeslag.

  Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • De problemen zijn direct het gevolg van de huidige woonsituatie.
  • Verhuizing naar een andere woning moet een oplossing voor de problemen betekenen.
  • U woont langer dan een jaar in de regio Haaglanden, of bent er economisch of maatschappelijk aan gebonden.
  • De problemen zijn niet door uw eigen schuld ontstaan.
  • U zoekt actief naar een andere woning, maar kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden.
  • U heeft geen passende woningen geweigerd.
  • Uw inkomen is minder dan € 45.000,- per jaar.
 • Wat moet ik doen?

  Komt u in aanmerking? Dan volgt u de volgende stappen:

  • U schrijft zich in als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden (als u daar nog niet ingeschreven staat).
    
  • Schrijf een brief of e-mail waarin u omschrijft wat uw situatie is. Geef duidelijk aan waarom u dringend woonruimte nodig heeft.
    
  • Maak kopieën van documenten (bewijsstukken) waaruit uw situatie blijkt.
    
  • Stel een overzicht op met namen van personen en organisaties die uw verhaal kunnen bevestigen.
    
  • Vul alvast het Aanvraagformulier voorrangsverklaring zoveel mogelijk in.
    
  • Stuur uw brief of e-mail met alle documenten naar woningcorporatie De Goede Woning:
    
   • Per e-mail: voorrang@dgw.nl
     
   • Per post: De Goede Woning, ovv "Voorrangsverklaring"
                  Postbus 11
                  2700 AA  Zoetermeer
  • De Goede Woning neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
    
  • Neem uw eigen brief of e-mail, het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken mee naar het intakegesprek.
 • Wat moet ik meenemen?

  Voor de afspraak bij de woningcorporatie neemt u mee:

  • (Een print van) het pdf bestand van de ingevulde online vragenboom.
  • Een eigen brief met uitleg over uw situatie.
  • Een overzicht met namen van personen en organisaties die uw verhaal kunnen bevestigen.
  • Uw identiteitsbewijs.
  • Alle documenten waaruit de situatie van de aanvrager blijkt. Denk aan:
   • Als u op dit moment niet in Zoetermeer woont: een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Op het uittreksel moeten alle oude adressen staan van u en de gezinsleden die meeverhuizen. 
   • Een recente aanslag van de inkomensbelasting.
   • Uw laatste loonstrook of uitkeringsbeschikking.
   • Indien van toepassing: een echtscheidingsvonnis, ouderschapsplan, beschikking van woonkostentoeslag of huurdersverklaring.
 • Afhandeling

  • Als uw aanvraag compleet is, dan stuurt De Goede Woning deze door naar de Toetsingscommissie Voorrangsverklaringen Zoetermeer.
  • De toetsingscommissie vergadert éénmaal per twee weken.
  • De toetsingscommissie bekijkt de aanvraag en adviseert om wel of niet een voorrangsverklaring toe te kennen.
  • De woningcorporatie informeert u over de uitkomst. 
  • Bij toekenning kunt u vanaf de volgende dag in Woonnet Haaglanden met voorrang reageren op de woningtypen waarvoor u urgentie heeft gekregen. Standaard wordt in het zoekprofiel een flat met- en zonder lift en een portiekwoning toegekend.
  • Van de gemeente ontvangt u een officiële brief met de beslissing.
 • Handige links