Waarmerken kopie of afschrift

Home > Inwoners > Waarmerken kopie of afschrift

Waarmerken kopie of afschrift

 • Wat is het?

  De gemeente waarmerkt geen diploma's, getuigschriften en buitenlandse documenten. Afschriften van Nederlandse rijbewijzen, Nederlandse paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en verblijfsdocumenten kunnen wél door de gemeente gewaarmerkt worden.

  Door het waarmerken verklaart de gemeente dat de kopie een afschrift is van het originele document.

  De gemeente waarmerkt geen diploma's, getuigschriften en buitenlandse documenten omdat de gemeente niet kan vaststellen of een document echt is. Er zou een schijn van bewijskracht kunnen ontstaan en dat wil de gemeente voorkomen.

  U kunt aan de instantie die het diploma en/of getuigschrift heeft uitgegeven vragen het document te waarmerken. Ook kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nederlandse opleidingsdocumenten legaliseren. Buitenlandse opleidingsdocumenten kan men in het land van herkomst bij de uitgevende instantie laten waarmerken.

 • Online regelen

  Afspraak waarmerken kopie

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per E-mail. In deze E-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de E-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  waarmerken kopie of afschrift (per pagina) € 3,12

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Wat moet ik doen?

  U maakt online of telefonisch een afspraak voor het waarmerken van een kopie (zie "Online regelen").

 • Wat moet ik meenemen?

  • Het document wat gewaarmerkt moet worden. (Een kopie van het document wordt gemaakt door de baliemedewerker).
 • Afhandeling

  U kunt op de datum van de afspraak uw document laten waarmerken. U krijgt het gewaarmerkte document direct mee.