Vrijwilligersverzekering

Home > Inwoners > Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u lang niet altijd voldoende verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Elke vrijwilliger is automatisch verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent of hoe vaak u vrijwilligerswerk doet, Ook als u maatschappelijk stage loopt valt u onder de vrijwilligersverzekering. Als mantelzorgers bent u alleen verzekerd als u een ongeval krijgt of als u uw persoonlijke eigendommen kwijt of beschadigd raken.

 • Wat moet ik doen?

  U ben automatisch verzekerd, hiervoor hoeft u niets te doen.

  Bij schade handelt u als volgt:

  1. U gaat eerst na of de schade op een eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet gemeld kan worden.
   Als dit kan meld u daar de geleden schade.
   Als dit niet kan meldt u de schade via het schadeformulier bij de gemeente Zoetermeer (zie "Online regelen").
    
  2. U stuurt het ingevulde formulier digitaal naar de gemeente Zoetermeer via vrijwilligersverzekering@zoetermeer.nl
    
  3. De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar (Centraal Beheer Achmea).
    
  4. Een schadebehandelaar van de verzekeraar neemt de schade in behandeling. Na de melding neemt hij rechtstreeks contact op met u als vrijwilliger/ mantelzorger of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. De schade regelt hij rechtstreeks met de benadeelde.
    
  5. De verzekeraar informeert na afloop de gemeente over de afhandeling van de schade.

  Let op! Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. U meldt de schade dan direct bij de gemeente Zoetermeer.

 • Meer informatie

  Definitie vrijwilliger

  Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
  Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

  Mantelzorgers

  Zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

  Definitie mantelzorg

  Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.

  Maatschappelijke stagiairs

  Sinds 1 januari 2011 is de maatschappelijke stage voor jongeren verplicht. Het doel van een maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stagiairs worden dikwijls gezien als “Vrijwilligers van de toekomst”. Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd zijn.

  Definitie maatschappelijke stagiair

  Maatschappelijke stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

 • Tips

  De vrijwilligerspolis, die door de gemeente Zoetermeer is afgesloten, moet gezien worden als een vangnetconstructie. Dat wil zeggen dat de schade eerst gemeld dient te worden op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de vrijwilligers dan wel de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van de stichting.

  Autoschade

  Indien geen dekking gegeven wordt voor de geleden schade, kunt u de schade melden op uw WA Casco (All-Risk) autoverzekering.

  Wanneer u persoonlijke schade lijdt, te denken valt aan no claim verlies en/of eigen risico, ten gevolge van een uitkering op grond van uw WA Casco verzekering dan ontvangen wij graag hiervan een goed gespecificeerde opgave.

  Wanneer de voornoemde verzekeraars de schade niet in behandeling kunnen nemen, kan de verzekeraar van de gemeente Zoetermeer wellicht iets voor u betekenen op grond van de vrijwilligersverzekering. Indien dit het geval is ontvangen wij graag van u de betreffende brieven van de verzekeraars. 

 • Handige links