Vrijwilligersverzekering

Home > Inwoners > Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u lang niet altijd voldoende verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

 • Wat u moet doen

  U bent automatisch verzekerd, hiervoor hoeft u niets te doen.

  Bij schade handelt u als volgt:

  1. U gaat eerst na of de schade op een eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet gemeld kan worden.
   > Is dit mogelijk? Dan meldt u daar de geleden schade.
   > Is dit niet mogelijk? Dan meldt u de schade via het Schadeformulier Vrijwilligersverzekering (pdf).
    
  2. U stuurt het ingevulde formulier naar vrijwilligersverzekering@zoetermeer.nl
    
  3. De gemeente meldt de schade bij de verzekeraar.
    
  4. Een schadebehandelaar van de verzekeraar neemt de schade in behandeling. Na de melding neemt hij rechtstreeks contact op met u als vrijwilliger/ mantelzorger of organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. De schade regelt hij rechtstreeks met de benadeelde.
    
  5. De verzekeraar informeert na afloop de gemeente over de afhandeling van de schade.

  Let op! Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. U meldt de schade dan direct bij de gemeente Zoetermeer.

 • Online regelen

 • Kosten

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Elke vrijwilliger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet, bent u verzekerd.

  Als u vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, bent u niet verzekerd via deze verzekering.

  Als mantelzorgers bent u alleen verzekerd als u een ongeval krijgt of als u uw persoonlijke eigendommen kwijt of beschadigd raken.

 • Extra informatie

  Definitie vrijwilliger

  Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
  Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.

  Mantelzorgers

  Zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

  Definitie mantelzorg

  Verzorgt u regelmatig een familielid, vriend of buurman met een ziekte of beperking? En kan hij of zij daardoor thuis blijven wonen? Dan bent u een mantelzorger.

  Maatschappelijke stagiairs

  Het doel van een maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stagiairs worden dikwijls gezien als “Vrijwilligers van de toekomst” en zijn daarom meeverzekerd.

  Definitie maatschappelijke stagiair

  Maatschappelijke stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

 • Tips

  De verzekering voor vrijwilligers van de gemeente moet u zien als 'vangnet'. Dat betekent dat u de schade eerst moet melden bij uw eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

  Autoschade

  Als geen dekking gegeven wordt voor de geleden schade, dan kunt u de schade melden op uw WA Casco (All-Risk) autoverzekering.

  Lijdt u persoonlijke schade? Bijvoorbeeld verlies van no-claim en/of eigen risico? Dan stuurt u daarvan een gespecificeerde opgave.

  Kunnen de genoemde verzekeraars de schade niet in behandeling nemen? Dan kan misschien de verzekeraar van de gemeente Zoetermeer u helpen binnen de verzekering voor vrijwilligers. Is dat het geval? Dan ontvangen wij graag van u de brieven van de verzekeraars.

 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.