Vreemdelingenpaspoort

Home > Inwoners > Vreemdelingenpaspoort

Vreemdelingenpaspoort

 • Wat is het?

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Het is ook een geldig legitimatiebewijs in Nederland.

  Bij de gemeente kunt u het vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. (Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning).

  Bent u erkend als vluchteling? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • Online regelen

  Paspoort aanvragen

  Paspoort afhalen

  U kunt tot vier weken na de datum van vandaag een afspraak plannen.

  Hier ziet u op welke dag u het paspoort af kunt halen:

  • dinsdag aangevraagd -> dinsdag afhalen
  • woensdag aangevraagd -> dinsdag afhalen
  • donderdag aangevraagd -> woensdag afhalen
  • vrijdag aangevraagd -> donderdag afhalen
  • zaterdag aangevraagd -> vrijdag afhalen

  Overig

 • Wat kost het?

  gemeentelijke leges eerste gedeelte  € 30,00
  rijksleges tweede gedeelte  € 21,20
  extra kosten voor een spoedaanvraag  € 47,30

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Hoe werkt het?

  Eisen vreemdelingenpaspoort 

  U krijgt een vreemdelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

  • U kunt aantonen dat u staatloos bent (u hebt dan geen nationaliteit) of dat uw eigen land u geen paspoort kan of wil verstrekken (bijvoorbeeld omdat uw ambassade dit weigert).
  • U staat ingeschreven bij de gemeente.
  • U bent niet geregistreerd als vluchteling. Is dat wel het geval, dan komt u in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

  Kinderen

  Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.
  Tot 18-jarige leeftijd hebben kinderen toestemming nodig van de gezaghouder(s). Kijk voor uitleg, onder "wat moet ik meenemen?".

  Pasfoto

  Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goede pasfoto meenemen die voldoet aan de pasfoto-eisen.

  Vingerafdrukken

  In een nieuw paspoort worden vingerafdrukken van de houder van het paspoort opgenomen. Opname van vingerafdrukken gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar. Als er van u door een lichamelijke of geestelijke aandoening geen vingerafdrukken kunnen worden genomen, dan geldt:

  • bij een tijdelijke aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat een jaar geldig is of wachten tot de aandoening is genezen;
  • bij een permanente aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat vijf jaar geldig is

  Tussentijdse verhuizing

  Verhuist u tijdens de periode van de aanvraag van uw paspoort en het ophalen van uw paspoort, dan kunt u het nieuwe document niet ophalen in de gemeente van aanvraag. Uw document wordt aangetekend verstuurd naar de nieuwe woongemeente.

  Paspoort kwijt of gestolen  

  Online aangifte

  • Voordeel: uw paspoort wordt de eerstvolgende werkdag geblokkeerd.
  • Vul het online de aangifte van vermissing van uw paspoort in (zie "Online regelen"). U heeft  DigiD nodig.
  • U kunt alleen uw eigen paspoort als vermist opgeven.
  • Na aangifte kunt u een afspraak maken voor het aanvragen en afhalen van uw nieuwe paspoort (zie “Online regelen”).

  Persoonlijk aangifte

  • U maakt een afspraak (zie “Online regelen”, kies voor “Afspraak paspoort aanvragen”).
  • Blokkering van uw paspoort gebeurt pas op het moment dat u de afspraak heeft.
  • Aan de balie wordt een proces-verbaal van vermissing opgemaakt.

  Wat gebeurt er met een gevonden paspoort?

  Per 1 oktober 2016 mag de gemeente een gevonden identiteitskaart of paspoort niet terug geven aan de eigenaar. Elk gevonden reisdocument wordt direct vernietigd. Hiervan wordt geen administratie bijgehouden. De eigenaar wordt niet geïnformeerd.

 • Wat moet ik doen?

  • U maakt online of telefonisch een afspraak voor het aanvragen en/of afhalen van uw paspoort.
    
  • Een paspoort aanvragen en afhalen moet u altijd persoonlijk doen, dit geldt ook voor kinderen.
    
  • Kinderen tot 12 jaar moeten samen met de ouder(s) en/of gezaghebbers(s) het paspoort komen aanvragen en afhalen.
    
  • Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf hun paspoort aanvragen en/of afhalen.
    
  • Als een kind (vanaf 12 jaar) alléén een paspoort wil komen aanvragen en/of ophalen dan moet hij/zij meenemen:
   • Schriftelijke toestemming van de ouder(s) en/of gezaghebber(s) van het kind inclusief handtekening(en).
   • Een kopie identiteitsbewijs van de ouder(s) en/of gezaghebber(s).
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij het aanvragen neemt u het volgende mee:

  • Een goed gelijkende pasfoto in kleur. Het paspoort wordt voorzien van een chip waarin de foto is opgeslagen. Aan de foto worden pasfoto-eisen gesteld.
  • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken (weigeringsbrief).
  • Uw geldige verblijfsvergunning.
  • Eventueel uw (oude) vreemdelingenpaspoort.
  • Voor kinderen onder de 18 jaar: de schriftelijke toestemming van de gezaghouder(s). Een standaardformulier voor toestemming is verkrijgbaar bij de gemeente.

  Bij het ophalen neemt u het volgende mee:

  • Het afhaalbewijs dat u heeft gekregen bij de aanvraag.
  • Alle reisdocumenten die u nog moet inleveren.
 • Afhandeling

  Persoonlijk afhalen

  U kunt het paspoort in de regel vier werkdagen na aanvraag ophalen. Let u er bij het maken van de afhaalafspraak op dat wij op maandag gesloten zijn. In drukke perioden, maar ook rond feestdagen kan van de vier werkdagen termijn worden afgeweken. Dit wordt altijd gemeld aan de balie wanneer u de aanvraag doet.

 • Tips

  Vingerafdrukken

  Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het opnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • voor wie of welk product hij bedoeld is;
  • de datum waarop u hem afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Wanneer u klikt op de hyperlinks, treft u meer informatie aan over het voorkomen van fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord