Vluchtelingenpaspoort

Home > Inwoners > Vluchtelingenpaspoort

Vluchtelingenpaspoort

 • Wat is het?

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

  Geen vluchtelingenstatus

  Als u geen vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

 • Online regelen

  Tip: Plan in 1x de afspraken voor het aanvragen én het afhalen van uw paspoort.

  Afspraak paspoort aanvragen

  Afspraak paspoort afhalen

  U kunt tot vier weken na de datum van vandaag een afspraak plannen.

  Hier ziet u op welke dag u het paspoort af kunt halen:

  • dinsdag aangevraagd > dinsdag de week erna afhalen
  • woensdag aangevraagd > dinsdag de week erna afhalen
  • donderdag aangevraagd > woensdag de week erna afhalen
  • vrijdag aangevraagd > donderdag de week erna afhalen
  • zaterdag aangevraagd > vrijdag de week erna afhalen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

  Overig

 • Wat kost het?

  Vluchtelingenpaspoort € 55,37
  Extra kosten voor een spoedaanvraag € 49,86

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt een vluchtelingenpaspoort als u voldoet aan de volgende eisen:

  • De Verenigde Naties (VN) erkent u als vluchteling.
  • U hebt geen geldig paspoort van uw land van herkomst.
  • U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

  Kinderen: eigen paspoort

  Kinderen van elke leeftijd kunnen een eigen vluchtelingenpaspoort hebben.

  Vingerafdrukken

  In een nieuw paspoort worden vingerafdrukken van de houder van het paspoort opgenomen.
  Opname van vingerafdrukken gebeurt niet bij kinderen tot 12 jaar.
  Als er van u door een lichamelijke of geestelijke aandoening geen vingerafdrukken kunnen worden genomen, dan geldt:

  • bij een tijdelijke aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat één jaar geldig is of wachten tot de aandoening is genezen;
  • bij een permanente aandoening kunt u een paspoort aanvragen dat vijf jaar geldig is.

  Tussentijdse verhuizing

  Verhuist u tijdens de periode van de aanvraag van uw paspoort en het ophalen van uw paspoort, dan kunt u het nieuwe document niet ophalen in de gemeente van aanvraag. Uw document wordt aangetekend verstuurd naar de nieuwe woongemeente.

  Paspoort kwijt of gestolen  

  Online aangifte

  • Voordeel: uw paspoort wordt de eerstvolgende werkdag geblokkeerd.
  • Vul het online de aangifte van vermissing van uw paspoort in (zie 'Online regelen'). U heeft DigiD nodig.
  • U kunt alleen uw eigen paspoort als vermist opgeven.
  • Na aangifte kunt u een afspraak maken voor het aanvragen en afhalen van uw nieuwe paspoort (zie 'Online regelen').

  Persoonlijk aangifte

  • U maakt een afspraak (zie 'Online regelen', kies voor 'Afspraak paspoort aanvragen').
  • Blokkering van uw paspoort gebeurt pas op het moment dat u de afspraak heeft.
  • Aan de balie wordt een verklaring van vermissing opgemaakt.

  Wat gebeurt er met een gevonden paspoort?

  Elk gevonden reisdocument wordt direct vernietigd. Hiervan wordt geen administratie bijgehouden. De eigenaar wordt niet geïnformeerd.

 • Wat moet ik doen?

  • U maakt online een afspraak voor het aanvragen en/of afhalen van uw paspoort.
  • Een paspoort aanvragen en afhalen moet u altijd persoonlijk doen, dit geldt ook voor kinderen.
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij aanvragen

  • Een geldig verblijfsdocument asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u nog heeft. Ook als ze zijn verlopen.
  • Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Aan de foto worden speciale pasfoto-eisen gesteld.

  Jonger dan 18 jaar?

  In de tekst hieronder waar staat “ouders” kunt u ook lezen: ouder, voogd of gezaghebber(s).

  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u nog heeft. Ook als ze zijn verlopen.
  • Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Aan de foto worden speciale pasfoto-eisen gesteld.
  • Kinderen onder de 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort altijd toestemming nodig van de ouders. Toestemming kan persoonlijk of schriftelijk gegeven worden.
  • Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechtbank in Den Haag.

  Persoonlijk toestemming geven

  • De ouders komen met het kind mee naar de afspraak en geven aan de balie toestemming.
  • Zij nemen een geldig identiteitsbewijs mee.

  Schriftelijk toestemming geven

  • De ouders vullen het formulier  Verklaring toestemming reisdocument  (pdf) in en ondertekenen deze.  U mag ook een eigen verklaring opstellen.
  • Neem de ingevulde en ondertekende verklaring toestemming mee naar de afspraak.
  • Neem kopieën van de identiteitsbewijzen van de  ouders mee naar de afspraak..

  Bij afhalen

  • Het afhaalbewijs dat u heeft gekregen bij de aanvraag.
  • Alle reisdocumenten die moeten worden ingeleverd.
  • Kinderen tot 12 jaar moeten samen met één van de ouders het paspoort komen afhalen.
  • Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf hun paspoort komen afhalen.
 • Afhandeling

  Persoonlijk afhalen

  • Voor het ophalen maakt u vooraf digitaal of telefonisch een afspraak. Dit geldt ook voor kinderen ongeacht welke leeftijd.
  • U kunt het paspoort in de regel vier werkdagen na aanvraag ophalen. Let u er bij het maken van de afhaalafspraak op dat wij op maandag gesloten zijn. In drukke perioden, maar ook rond feestdagen kan van de vier werkdagen termijn worden afgeweken. Dit wordt altijd gemeld aan de balie wanneer u de aanvraag doet.

 • Tips

  Vingerafdrukken opnemen

  Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het opnemen van vingerafdrukken. Zorg daarom voor schone vingers.

  Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort!

  Geef nooit zomaar uw paspoort af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • voor wie of welk product hij bedoeld is;
  • de datum waarop u hem afgeeft.

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide richtlijnen over fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs.

  Wanneer u klikt op de hyperlinks, treft u meer informatie aan over het voorkomen van fraude bij identiteitsbewijzen.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord