Verzorging, verpleging, opname in een instelling (Wmo)

Home > Inwoners > Verzorging, verpleging, opname in een instelling (Wmo)

Verzorging, verpleging, opname in een instelling (Wmo)

 • Wat is het?

  Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u krijgen als u de hele dag zorg en/of toezicht nodig heeft. Deze zorg kan geleverd worden in een instelling of thuis, als uw situatie dat toelaat. De Wlz biedt zorg zoals:

  • verblijf in een zorginstelling
  • persoonlijke verzorging en/of verpleging
  • medische zorg
  • dagbesteding
  • hulpmiddelen

  Kijk voor meer informatie ook op de website van de rijksoverheid 

 • Aanvragen

  Heeft u verpleging of verzorging nodig? Neem dan contact op met uw zorgverzekering.

  Voor intensieve zorg en toezicht neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerker van het CIZ onderzoekt of u zorg via de Wlz nodig heeft. Een aanvraag kunt u online doen op de website van het CIZ of bel met 0900 - 1404.

 • Kosten

  Abonnementstarief (eigen bijdrage)

  Voor Wlz-zorg betaalt u een abonnementstarief (dit heette vroeger eigen bijdrage). Wat u moet betalen hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, eigen vermogen, leeftijd, gezinssituatie en de kosten van de zorg.

  De hoogte van het bedrag wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

  Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt u geen eigen bijdrage.

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.