Verzorging, verpleging, opname in een instelling (Wmo)

Home > Inwoners > Verzorging, verpleging, opname in een instelling (Wmo)

Verzorging, verpleging, opname in een instelling (Wmo)

 • Wat is het?

  Verpleging en verzorging thuis, ook wel extramurale zorg genoemd, worden sinds 1 januari 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet (Zvw) vergoed. Het gaat om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen. U heeft recht op langdurige zorg via de Zvw als u behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft.

  In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeente, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt.

  Opname in een instelling of intensieve zorg thuis

  Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft. Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als uw situatie dit toelaat. De Wlz biedt een volledig pakket aan zorg zoals verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling.

 • Wat u moet doen

  Heeft u verpleging of verzorging nodig? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

  Voor intensieve zorg en toezicht neemt u contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerker van het CIZ onderzoekt of u zorg via de Wlz nodig heeft. Een aanvraag kunt u telefonisch (0900-1404) of online doen op de website van het CIZ.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Kosten

  Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) via de Zvw betaalt u geen eigen risico.

  Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen, eigen vermogen, leeftijd, gezinssituatie en de kostprijs van de zorg. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beoordeelt niet of u in aanmerking komt voor verzorging, verpleging, opname in een instelling of intensieve zorg thuis.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.