Verloren of gevonden voorwerpen

Home > Inwoners > Verloren of gevonden voorwerpen

Verloren of gevonden voorwerpen

 • Wat is het?

  Heeft u iets gevonden?

  Heeft u een voorwerp gevonden in Zoetermeer? Dan kunt u dit melden op de website www.verlorenofgevonden.nl.

  Heeft u iets verloren?

  Bent u een voorwerp kwijtgeraakt? Dan kunt u op de website www.verlorenofgevonden.nl kijken of uw voorwerp gevonden is.

  Voorwerp gestolen?

  Denkt u dat het voorwerp gestolen is? Doe dan aangifte bij de politie.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe doet u een melding?

  Als u iets gevonden heeft dan meldt u dit op de website www.verlorenofgevonden.nl.

  Als u iets verloren heeft kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp gevonden is.

  Bewaren gevonden voorwerp

  U kunt ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Wanneer u het voorwerp niet zelf wilt bewaren kunt u dit afgeven op het Stadhuis of bij een wijkpost.

  Let op! Gevonden fietsen (of andere grote voorwerpen) kunt u alleen afgeven bij het Fietsdepot van de afdeling Afvalinzameling.

  Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

  Bij de aangifte kunt u aangeven dat u eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als degene die het voorwerp verloren heeft het niet binnen één jaar heeft opgehaald, dan wordt u eigenaar van het voorwerp.

  Als u het voorwerp ter bewaring aan de gemeente geeft, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer van € 450,-. U moet zich binnen één maand na afloop van de bewaartermijn van een jaar melden. De gemeente is niet verplicht om u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan kunt u het voorwerp niet meer opeisen.

  Persoonsdocumenten gevonden

  Als u een reisdocument of een rijbewijs hebt gevonden dan moet u dat afgeven bij een wijkpost bij u in de buurt of op het Stadhuis. Deze mag u niet thuis bewaren. U hoeft dit niet online te melden.

  Sleutels gevonden

  Deze kunt u afgeven bij een wijkpost bij u in de buurt of op het Stadhuis. U hoeft dit niet online te melden.

  Sleutels kwijt

  U kunt zonder afspraak langskomen bij de gemeente. Alle gevonden sleutels worden in een bak bewaard. U kunt zelf zoeken of uw verloren sleutel in deze bak ligt.

  Dier gevonden

  Heeft u een (huis)dier gevonden, dan kunt u:

 • Afhandeling

  Als u een melding doet via de website www.verlorenofgevonden.nl dan wordt deze melding de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

  Op maandag is het Publieksplein gesloten. Een melding, gedaan in het weekend, wordt op dinsdag in behandeling genomen.

 • Meer informatie

  Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).