Verloren of gevonden voorwerpen

Home > Inwoners > Verloren of gevonden voorwerpen

Verloren of gevonden voorwerpen

 • Wat is het?

  Heeft u iets gevonden?

  Heeft u een voorwerp gevonden in Zoetermeer? Dan kunt u dit melden op de website www.verlorenofgevonden.nl.

  Heeft u iets verloren?

  Bent u een voorwerp kwijtgeraakt? Dan kunt u op de website www.verlorenofgevonden.nl kijken of uw voorwerp gevonden is.

  Voorwerp gestolen?

  Denkt u dat het voorwerp gestolen is? Doe dan aangifte bij de politie.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe doet u een melding?

  Als u iets gevonden heeft dan meldt u dit op de website www.verlorenofgevonden.nl.

  Als u iets verloren heeft kijk dan op www.verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp gevonden is.

  Bewaren gevonden voorwerp

  U kunt ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Wanneer u het voorwerp niet zelf wilt bewaren kunt u dit afgeven op het Stadhuis of bij een wijkpost.

  Let op! Gevonden fietsen (of andere grote voorwerpen) kunt u alleen afgeven bij het Fietsdepot van de afdeling Afvalinzameling.

  Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

  Bij de aangifte kunt u aangeven dat u eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als degene die het voorwerp verloren heeft het niet binnen één jaar heeft opgehaald, dan wordt u eigenaar van het voorwerp.

  Als u het voorwerp ter bewaring aan de gemeente geeft, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp een waarde heeft van meer van € 450,-. U moet zich binnen één maand na afloop van de bewaartermijn van een jaar melden. De gemeente is niet verplicht om u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan kunt u het voorwerp niet meer opeisen.

  Persoonsdocumenten gevonden

  Als u een reisdocument of een rijbewijs hebt gevonden dan moet u dat afgeven bij een wijkpost bij u in de buurt of op het Stadhuis. Deze mag u niet thuis bewaren. U hoeft dit niet online te melden.

  Sleutels gevonden

  Deze kunt u afgeven bij een wijkpost bij u in de buurt of op het Stadhuis. U hoeft dit niet online te melden.

  Sleutels kwijt

  U kunt zonder afspraak langskomen bij de gemeente. Alle gevonden sleutels worden in een bak bewaard. U kunt zelf zoeken of uw verloren sleutel in deze bak ligt.

  Dier gevonden

  Heeft u een (huis)dier gevonden, dan kunt u:

 • Meer informatie

  Als u het voorwerp in een besloten ruimte vindt, bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).