Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

  • Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie.
  • Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
  • U kunt een verklaring omtrent het gedrag zelf aanvragen. U heeft hiervoor een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig.
  • Ook rechtspersonen kunnen een verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Het is dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

  Dit product kunt u ook met eHerkenning aanvragen.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,27

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Hoe werkt het?

  Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u een VOG nodig hebben voor:

  • het krijgen van een baan;
  • vrijwilligerswerk;
  • een visumaanvraag;
  • bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen).

  Soms hebt u een VOG nodig als u in het buitenland woont en daar bent ingeschreven.

  Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Dan vraagt u geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen.

  Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval? Dan bekijkt Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

 • Wat moet ik doen?

  VOG elektronisch aanvragen door bedrijven

  Organisaties die u om een VOG vragen kunnen dit ook elektronisch doen. De organisatie moet wel beschikken over E-Herkenning. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De organisatie en Dienst Justis regelen de aanvraag volledig online. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie (deze e-mail ontvangt u van uw werkgever).
  • Log in met uw DigiD inlogcode.
  • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG zelf aanvragen

  Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Het formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

  • Vul de ontbrekende gegevens in op het formulier en onderteken het
  • U maakt online of telefonisch een afspraak voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente, u betaalt dan meteen de kosten
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd

  U kunt het Aanvraagformulier VOG NP ook zelf downloaden bij Dienst Justis.

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon moet een aantal documenten meenemen bij de aanvraag (zie "Wat moet ik meenemen")

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Dienst Justis
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag (op het formulier staat het rekeningnummer)
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd

  Hoe kan ik als zzp'er een VOG aanvragen?

  Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. U kunt ook het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen.

  VOG aanvragen ingeschreven en woonachtig in het buitenland

  Er dient rechtstreeks een aanvraag te worden gedaan bij Justis. Hiervoor zijn twee aanvraagformulieren op de website van dienst Justis aanwezig.
  Een Nederlandse en een Engelse versie. Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld en samen met een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs naar Justis te worden gestuurd. Het verschuldigde bedrag moet vooraf over worden gemaakt naar dienst Justis.
  De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer ze alle gevraagde stukken is ontvangen.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit

 • Wat moet ik meenemen?

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

  Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

  • e-mailadres
  • DigiD
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Machtiging

  Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

  • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • een machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Afhandeling

  • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Handige links

 • Vraag en antwoord