Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Home > Inwoners > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

 • Wat is het?

  Voor sommige beroepen heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

  • Deze verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie.
  • Een verklaring omtrent het gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
  • U kunt een verklaring omtrent het gedrag zelf aanvragen. U heeft hiervoor een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig.
  • Ook rechtspersonen kunnen een verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

  Gratis VOG voor vrijwilligers

  Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Het is dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

  Dit product kunt u ook met eHerkenning aanvragen.

 • Online regelen

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,35

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

  Let op! U kunt alleen pinnen.

 • Hoe werkt het?

  Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

  - een toekomstige werkgever hierom vraagt;
  - u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
  - u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
  - u een visumaanvraag doet;
  - u lid wilt worden van een schietvereniging;
  - u verhuist naar het buitenland.

  Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

 • Wat moet ik doen?

  VOG elektronisch aanvragen door bedrijven

  Organisaties die u om een VOG vragen kunnen dit ook elektronisch doen. De organisatie moet wel beschikken over E-Herkenning. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De organisatie en Dienst Justis regelen de aanvraag volledig online. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

  • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie (deze e-mail ontvangt u van uw werkgever).
  • Log in met uw DigiD inlogcode.
  • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
  • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

  VOG zelf aanvragen

  Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Het formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

  • Vul de ontbrekende gegevens in op het formulier en onderteken het.
  • U maakt online een afspraak voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (zie 'Online regelen').
  • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente, u betaalt dan meteen de kosten.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis.
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

  U kunt het Aanvraagformulier VOG NP ook zelf downloaden bij Dienst Justis.

  VOG aanvragen door een gemachtigde

  Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen. Deze persoon moet een aantal documenten meenemen bij de aanvraag (zie "Wat moet ik meenemen")

  VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

  De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

  • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Dienst Justis
  • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben
  • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis
  • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag (op het formulier staat het rekeningnummer)
  • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd

  Hoe kan ik als zzp'er een VOG aanvragen?

  Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, is dit wel het geval. Zit u bijvoorbeeld in een maatschap, dan kunt u dit oplossen door de maatschap als belanghebbende in te vullen. U kunt ook het aanvraagformulier door een (eerste) opdrachtgever laten invullen.

  VOG aanvragen als u in het buitenland woont

  Er dient rechtstreeks een aanvraag te worden gedaan bij Justis. Hiervoor zijn twee aanvraagformulieren op de website van dienst Justis aanwezig.
  Een Nederlandse en een Engelse versie. Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld en samen met een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs naar Justis te worden gestuurd. Het verschuldigde bedrag moet vooraf over worden gemaakt naar dienst Justis.

  De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle gevraagde stukken zijn ontvangen.

  Afwijzing aanvraag VOG

  Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Dienst Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit

 • Wat moet ik meenemen?

  Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

  • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
  • geldig identiteitsbewijs

  Iemand anders machtigen

  Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
  • machtigingsbrief
  • kopie van uw identiteitsbewijs
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
 • Afhandeling

  • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
  • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • Tips

  Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG .

  Afwijzing

  Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

  Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

  Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.