Verhuizing / Adreswijziging

Home > Inwoners > Verhuizing / Adreswijziging

Verhuizing / Adreswijziging

 • Wat is het?

  Het doorgeven van uw verhuizing kan in Zoetermeer alleen online. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

  Wanneer u verhuist, bent u verplicht uw nieuwe adres door te geven aan de gemeente. U geeft uw nieuwe adres alleen door aan de gemeente waar u gaat wonen.

  Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren) dan moet u aangifte van emigratie doen.

  Inwonen/samenwonen

  Als u gaat inwonen bij iemand of gaat samenwonen dan heeft u toestemming van die persoon nodig om u op hetzelfde adres in te schrijven. Ontvangen wij binnen 7 dagen de toestemming van de bewoner, dan nemen wij de adreswijziging in behandeling. Ontvangen wij de toestemming niet of later, dan wordt u niet ingeschreven op het nieuwe adres.

  De toestemming moet worden gegeven door de persoon die u in het formulier genoemd heeft. Deze persoon (de hoofdbewoner) moet het formulier "Toestemming hoofdbewoner" invullen en geeft zo akkoord. De hoofdbewoner geeft met toestemming aan bewust te zijn van de gevolgen van het inwonen van de andere persoon.

  Bij samenwonen moeten beide partners gelijktijdig een adreswijziging doorgeven.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  U moet uw adreswijziging binnen vijf dagen na uw verhuizing doorgeven. Het mag ook eerder, maar kan niet langer dan vier weken van tevoren. Als u aangifte doet binnen deze termijn, dan wordt de datum die u als verhuisdatum opgeeft als datum van adreswijziging geregistreerd. Bent u te laat met uw aangifte, dan geldt de datum van ontvangst als datum van adreswijziging.

  U kunt zelf uw adreswijziging doorgeven (als u 16 jaar of ouder bent), maar de volgende personen mogen dat ook voor u doen:

  • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, als die hetzelfde oude en nieuwe woonadres heeft
  • uw ouders, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben
  • uw meerderjarige kinderen, als zij hetzelfde oude en nieuwe woonadres hebben
  • uw verzorgers/voogd/curator (indien van toepassing)
  • een meerderjarig persoon die u machtigt (die gemachtigde moet wel de machtiging, een identiteitsbewijs en (een kopie van) uw identiteitsbewijs overleggen)

  In de volgende gevallen kunt u online geen aangifte doen:

  • indien u onder toezicht staat van een verzorger of voogd en u bent jonger dan 16 jaar.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een verhuizing alleen online doorgeven (zie "Online regelen"). U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

 • Wat moet ik meenemen?

  Omdat u een verhuizing alleen online kan doorgeven, hoeft u niets mee te nemen. Bij het invullen van een formulier heeft u nodig:

  • uw DigiD inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).
  • gaat u bij iemand inwonen dan heeft u het Burgerservicenummer (BSN) nodig van de bewoner die toestemming geeft. Tevens moet de toestemminggever inloggen met zijn eigen DigiD om de toestemming te geven.
 • Afhandeling

  Verwerkingstermijn

  Na verwerking van de adreswijziging krijgt u schriftelijk een bevestiging op uw nieuwe adres binnen vijf werkdagen.

  Welke instanties ontvangen uw nieuwe adresgegevens?

  Voor een deel is het persoonsafhankelijk welke instanties bericht krijgen over de adreswijziging. Over het algemeen gaat het om:

  • Hoogheemraadschap
  • Belastingdienst (inclusief de afdeling Motorrijtuigenbelasting)
  • Sociale verzekeringsbank (SVB) (in geval van kinderbijslag of AOW/ANW)
  • Donorregister (indien van toepassing)
  • DUO (indien van toepassing)
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
  • uw pensioenfonds
  • afdelingen binnen de gemeente Zoetermeer zoals Belastingen, Onderwijs, Sociale Zaken etcetera, afhankelijk van wat op u van toepassing is.

  In bepaalde gevallen stelt de gemeente deze gegevens beschikbaar aan derden (bijvoorbeeld kerken en maatschappelijke instelling). Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Zie hiervoor "verstrekkingsbeperking".

 • Meer informatie

  Onjuiste aangifte

  Onderstaande situaties kunnen leiden tot een boete:

  • het bewust toelaten dat iemand zich inschrijft op uw adres terwijl u weet dat dit niet juist is
  • het expres fout doorgeven van een verhuizing die niet gebeurd is
  • het niet doorgeven van een verhuizing die wel gebeurd is
 • Handige links

 • Vraag en antwoord