Uitrit of inrit aanleggen

Home > Inwoners > Uitrit of inrit aanleggen

Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

 • Wat u moet doen

  Ga naar het product Omgevingsvergunning, daar vindt u informatie over hoe u de vergunning moet aanvragen.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

 • Kosten

  U mag niet zelf een inrit/uitrit aanleggen. De gemeente voert de werkzaamheden op uw kosten voor u uit. Ook zorgt de gemeente voor het onderhoud. Deze kosten worden vooraf en op basis van de werkelijke situatie, begroot en in rekening gebracht.

  De kosten hangen af van de lengte en breedte van de inrit/uitrit en van eventueel te nemen maatregelen. De aanlegkosten bedragen gemiddeld € 4.000,-. Kosten voor aanleg, verandering en onderhoud moet u vooraf betalen.

 • Hoe werkt het?

  Een inrit of uitrit is hetzelfde. Voor het gemak spreken we van een uitrit. De gemeente kan een vergunning voor het aanleggen of veranderen van een uitrit weigeren als:

  • daardoor de veiligheid van ander verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht
  • het ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
  • het openbaar groen wordt aangetast
  • er al een uitrit is op hetzelfde stuk grond

  Voor het behandelen van een aanvraag moet u kosten betalen. Ook als uw aanvraag wordt geweigerd, moet u deze kosten betalen.

  Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Of heeft u andere vragen over een omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de Omgevingsbalie. De medewerkers van de Omgevingsbalie staan u graag te woord.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.