Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Home > Inwoners > Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente.

  Algemene informatie, voorwaarden en normbedragen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • U bent gestopt of moet stoppen als zelfstandige.
  • U bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor 7 jaar in loondienst gewerkt.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? Dan moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan € 23.938 bruto gemiddeld per jaar.
  • U kunt met uw bedrijf in de toekomst niet meer dan € 25.433 bruto per jaar verdienen. De gemeente onderzoekt dit.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikt en bent u gestopt als zelfstandige? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet (omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren).
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).
 • Aanvragen

  Wilt u vooraf eerst meer informatie?

  Dan kunt u op  afspraak terecht bij een medewerker van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) op het Werkplein in Zoetermeer. Zij houden spreekuur op maandag en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

  • Voor het maken van een afspraak belt u met het RBZ, telefoonnummer 010 - 498 4777. 
  • Geef in het gesprek aan dat u een afspraak wilt in Zoetermeer.

  IOAZ uitkering aanvragen

  Op basis van de door u ingeleverde aanvraag en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAZ-uitkering. Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

  • of u behoort tot de rechthebbenden
  • of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt
  • of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV)
  • of er werk voor u te vinden is
  • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt
  • het inkomen van uw partner
 • Hoe lang duurt het?

  De hele procedure duurt maximaal 13 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.. De gemeente kan vooraf aangeven dat zij deze termijn nog eens verlengt met 13 weken.  

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • dinsdag 27 april
 • woensdag 5 mei
 • donderdag 13 mei
 • maandag 24 mei