Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Home > Inwoners > Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

 • Melding DigiD-formulieren

  Vanaf zaterdag 12 juni, 12.00 uur, kunt u tijdelijk geen gebruik maken van onze online formulieren waarvoor DigiD nodig is. Wij doen er alles aan om deze formulieren zo snel mogelijk weer goed werkend te hebben. Formulieren zonder DigiD kunt u wel gebruiken.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Wat is het?

  TONK is voor huishoudens die door een daling van hun inkomen door de corona-maatregelen hun noodzakelijke kosten (huur, hypotheek, Vve) niet meer kunnen betalen uit het huidige inkomen en niet of nauwelijks meer spaargeld hebben. TONK is niet alleen bedoeld voor aanvragers die hierdoor al schulden hebben gekregen. Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

  • Die door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen.
  • Die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen en waarvoor andere regelingen geen of niet genoeg hulp bieden.

  Iedere gemeente bepaalt zelf wat de regels zijn voor TONK in de eigen gemeente. Ook bepaalt elke gemeente zelf voor welke kosten zij een tegemoetkoming verstrekt. Alle voorwaarden van de regeling leest u in de beleidsregels onder 'Handige links'. 

  Voor wie?

  TONK is bijvoorbeeld voor:

  • Mensen die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen.
  • Werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering.
  • Zelfstandigen die vanwege de corona-maatregelen minder of geen opdrachten/werk meer hebben.

  De TONK kan dan mogelijk voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten.

 • Wat u moet weten

  TONK is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. De TONK-uitkering heeft betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke kosten van bestaan:

  Huur

  Maandkosten van de kale huur van de woning (dus exclusief het eventuele bedrag dat gerekend wordt voor gas-licht-en-water voor de eigen woning plus het eventuele bedrag aan servicekosten (inclusief het eventuele bedrag gas-licht-water voor de gemeenschappelijke ruimten) met een maximum van € 100,00 per maand.

  Hypotheek

  Maandkosten van de hypotheek voor de woning plus het eventuele bedrag aan Vereniging van Eigenaren (VvE) (exclusief het eventuele bedrag dat gerekend wordt voor gas-licht-en-water voor de eigen woning, dus wel het eventuele bedrag gas-licht-water voor de gemeenschappelijke ruimten) met een maximum van € 100,00 per maand. In het geval van een variabele hypotheek hanteren wij de gemiddelde maandelijkse hypotheek over 2020.

  Servicekosten

  Onder servicekosten zoals hierboven bedoeld worden verstaan:

  • Kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten.
  • Kosten energie voor gemeenschappelijke ruimten.
  • Kosten voor de huismeester.
  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten.

  Geldigheid regeling

  De TONK geldt van 1 januari tot en met 30 juni 2021 en kan dus met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 worden aangevraagd.

  Voorwaarden

  U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. In de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor deze uitkering:

  1. U ontvangt van de gemeente woonkostentoeslag.
  2. U bent om andere redenen dan de coronacrisis in financiële problemen gekomen.
  3. U kunt aanspraak maken op een andere regeling (bijvoorbeeld huurtoeslag).
  4. U heeft mogelijk voldoende eigen geld*. Een bedrag van € 6.295 voor een alleenstaande en € 12.590 voor gehuwden of alleenstaande ouder (met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar waar u volgens de wet financieel verantwoordelijk voor bent) aan geldmiddelen telt niet mee voor deze regeling.

  * Beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:

  • Contant geld.
  • Geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in Euro’s als andere valuta).
  • De waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot.

  Controle van uw gegevens

  Wij controleren zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens. Wij kunnen bij andere partijen informatie over u opvragen die relevant zijn voor het wel/niet toekennen van de regeling. Zo kunnen wij controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.

  Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan de gemeente u een boete geven en moet u de uitkering terugbetalen.

 • Aanvragen

  Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021.

  Meesturen met nieuwe aanvraag:

  Onderstaande gegevens moet u als kopie, foto of scan met deze aanvraag meesturen. Zorg dat u deze digitaal klaar heeft staat voordat u het formulier gaat invullen:

  • Uw bankpas van het rekeningnummer waarop wij de TONK-uitkering moeten overmaken.
  • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs).
  • Bewijsstukken van de inkomsten van u en uw eventuele partner over de maand waarover u de TONK-uitkering in wil laten gaan. Denk aan inkomsten uit arbeid, uitkering, onderneming, partner- en/of kinderalimentatie, verhuur en overige inkomsten. Wij beoordelen of deze van invloed zijn op de hoogte van uw TONK-uitkering.
  • Bewijsstukken van de hoogte van de verschuldigde huur en bedrag eventuele servicekosten of hypotheek, aflossing plus rente en eventuele bijdrage Vereniging van Eigenaren.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u de aanvraag volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. Wij bekijken uw gegevens en nemen een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien vragen wij u om extra informatie. Wij proberen om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.