Subsidies

Home > Inwoners > Subsidies

Subsidies

 • Wat is het?

  Voor activiteiten die goed zijn voor de stad en/of haar inwoners kunt u subsidie vragen bij de gemeente.

 • Online regelen

  Stuur de betreffende vragenlijst ingevuld mee met uw aanvraag voor subsidie:

 • Wat kost het?

  Het aanvragen van een subsidie is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

  Inwoners en bedrijven kunnen subsidie vragen voor activiteiten die helpen om de doelen te bereiken die de gemeente heeft gekozen in de Programmabegroting 2019-2022. In het subsidiekader 2020 (pdf) leest u meer over wat wij willen bereiken. In de aanvraag voor subsidie moet u laten zien hoe u hieraan bijdraagt.

  Waarvoor kunt u géén subsidie aanvragen?

  U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten:

  • waarbij u zelf kunt zorgen voor genoeg geld, bijvoorbeeld door een bijdrage aan de deelnemers te vragen
  • die niet in Zoetermeer plaatsvinden of die niet bedoeld zijn voor inwoners van Zoetermeer
  • die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde
  • die een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap verkondigen
  • die niet voldoen aan de regels om voor een subsidie in aanmerking te komen
  • waar er geen redelijk verband bestaat tussen de hoogte van de gevraagde bedrag aan subsidie en de geplande activiteiten

  Kosten van de locatie

  De kosten van de locatie van de activiteit moet u apart in de aanvraag zetten. De gemeente wil haar gebouwen zo goed mogelijk gebruiken. Als u subsidie vraagt moet u daarom bij voorkeur gebruik maken van een ruimte in een gebouw van de gemeente. Het huren van een locatie moet u zelf regelen. Meer informatie kunt u vinden in het product huren van een sport- of ontmoetingsruimte.

 • Wat moet ik doen?

  Voordat u bij de gemeente subsidie aanvraagt, moet u eerst kijken of u niet ergens anders subsidie kunt krijgen. Er zijn diverse fondsen en stichtingen waar u subsidie kunt vragen, bijvoorbeeld:

  Voorbeeld Subsidieverzoek

  Wilt u toch een verzoek voor subsidie doen? Stuur de betreffende vragenlijst ingevuld mee met uw aanvraag voor subsidie:

  Aanvragen jaarlijkse subsidie

  U kunt van juni tot en met augustus van dit jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november van dit jaar. U krijgt in december een brief waarin staat of u de subsidie wel of niet ontvangt.

  De gemeente behandelt uw aanvraag alleen als deze op tijd en compleet met alle bijlagen is gestuurd.

  Aanvragen subsidie voor één keer

  U kunt deze subsidie aanvragen voor een onverwachte activiteit. U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen.

  • Ga naar 'Online regelen'.
  • Vul het formulier in: 'Subsidie aanvragen of verantwoorden'.
  • U moet bewijsstukken en een begroting (berekening van de kosten) meesturen.  
  • Ga naar 'Online regelen'.
  • Vul het formulier in: 'Subsidie aanvragen of verantwoorden'.
  • U moet bewijsstukken en een begroting (berekening van de kosten) meesturen.
 • Afhandeling

  Jaarlijkse subsidie

  U kunt van juni tot en met augustus van dit jaar subsidie aanvragen voor alle activiteiten die u volgend jaar wilt organiseren. Het college beslist uiterlijk 30 november van dit jaar. U ontvangt in december een brief waarin staat of u de subsidie krijgt of niet.

  Aanvragen subsidie voor één keer

  U moet de subsidie 13 weken vóór de startdatum van de activiteit aanvragen. Het college neemt binnen 13 weken een besluit.

 • Meer informatie

  Andere subsidies van de gemeente zijn:

  Wijk aan Zet!

  Deze subsidie kunt u aanvragen als u een activiteit in uw wijk wilt organiseren. De activiteit moet zorgen voor verbetering van de contacten tussen buurtbewoners (bijvoorbeeld een straatfeest of buurt-barbecue).
  Meer informatie: Wijk aan zet, subsidie

  Subsidie voor investeringen door amateurverenigingen

  Een amateurvereniging is een club waar gezamenlijk een activiteit gedaan wordt, bijvoorbeeld een sport-, hobby- of toneelclub. De subsidie kan een vereniging één keer aanvragen. Het geld mag alleen uitgegeven worden aan:

  • kosten van nieuwbouw, verbouw of uitbouw van het gebouw van de vereniging
  • kosten voor de eerste inrichting van het gebouw
  • Het geld mag niet gebruikt worden om achterstallig onderhoud mee te betalen

  Om deze subsidie aan te vragen gebruikt u onder 'Online regelen' het formulier 'Subsidie aanvragen of verantwoorden'.

  Subsidie voor oud papier

  Deze subsidie kan door een school, vereniging of stichting worden aangevraagd. Zij kunnen oud papier inzamelen op een vaste plek op hun eigen terrein of door huis-aan-huis inzameling.
  Meer informatie: Afval, papier en karton

  Subsidie voor onderhoud van monumenten

  Deze subsidie kunt u aanvragen voor onderhoud van een Zoetermeers monument waar u eigenaar van bent.
  Meer informatie: Monument, subsidie

  Cultuurfonds Zoetermeer

  Dit Zoetermeerse fonds is sinds 2016 actief en richt zich op:

  • Culturele festivals en bijeenkomsten.
  • Culturele projecten en producties, door professionals en/of amateurs in Zoetermeer.
  • Creatieve, kunstzinnige en/of cultureel maatschappelijke ontwikkelingen.
  • (Proef)projecten die nieuwe verbindingen maken tussen vraag en aanbod op het gebied van kunst en cultuur en de stad.
  • Projecten in de wijken hebben voorrang.

  Voor deze culturele activiteiten kunt u geen subsidie meer vragen bij de gemeente.
  Meer informatie: Cultuurfonds Zoetermeer

  Bijdrage voor betere waterkwaliteit

  Het Hoogheemraadschap van Delfland stelt in 2019 geld beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit.
  Meer informatie en aanvragen: www.hhdelfland.nl/subsidielokaalwater

  Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

  Heeft u een eigen huis? Dan kunt subsidie krijgen voor het isoleren van:

  • dak
  • spouwmuur
  • gevel
  • vloer
  • glas

  U krijgt ongeveer 20% van de kosten terug. De belangrijkste eisen voor deze subsidie zijn:

  • U moet 2 of meer dingen tegelijk laten doen.
  • U krijgt géén subsidie als u zelf uw huis isoleert.
  • Er gelden regels voor de minimale isolatiewaarden en het oppervlak dat u laat isoleren.

  Meer informatie en hoe u de subsidie kunt aanvragen vindt u op www.rvo.nl.

  Hulp nodig bij het aanvragen van deze subsidie? Dan kunt u terecht bij Reimarkt, het energieloket van de gemeente. Maak een afspraak via reimarkt.nl/klantenservice.

 • Handige links

 • Contact

  Helpdesk subsidies

  De Helpdesk subsidies is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier (onder vermelding van "Helpdesk subsidies").