Subsidie - monument

Home > Inwoners > Subsidie - monument

Subsidie - monument

 • Wat is het?

  Voor 2021 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer een aanvraag indienen.

  Bent u eigenaar van een monument in Zoetermeer? Dan kunt u voor het standaard onderhoud subsidie vragen.

 • Wat u moet weten

  U kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten voor onderhoud, met een maximum van € 5.000,- per jaar. Hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u in de Subsidieregeling onderhoud monumenten gemeente Zoetermeer (pdf).

  Gemeentelijk monument

  Als u een gemeentelijk of provinciaal monument gaat restaureren, kunt u misschien een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. De rente van deze lening ligt 4,5 % onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. 

  Rijksmonument

  U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u mag wonen

  • Dan kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april een aanvraag doen voor een subsidie.
  • Deze subsidie is alleen voor de kosten voor het onderhoud van de monumentale onderdelen van het rijksmonument.
  • Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  
  • Voor restauraties kunt u ook een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds.

  U bent eigenaar van een rijksmonument waarin u niet mag wonen

  • Voor grote restauraties kunt u een een lening met een lage rente aanvragen bij het Restauratiefonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds
  • De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten.
  • Voor molens heeft de provincie een aparte subsidie. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zuid-Holland.
  • U kunt mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Ook groene- en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.
   • Het gaat om eenvoudig en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar.
   • U moet een plan van aanpak hebben voor het in stand houden van het monument.
   • U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot 31 maart. 
   • Kijk voor meer informatie op de website www.monumenten.nl.
 • Aanvragen

  Voor 2021 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer een aanvraag indienen.

 • Kosten

  U kunt gratis subsidie aanvragen.

 • Handige links

  De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl. Op deze site kunt u alle verordeningen geldend voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op diverse criteria.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • dinsdag 27 april
 • woensdag 5 mei
 • donderdag 13 mei
 • maandag 24 mei