Standplaats aanvragen

Home > Inwoners > Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Het is op dit moment niet mogelijk een nieuwe aanvraag voor een standplaatsvergunning in te dienen. De wachtlijst voor beschikbare locaties is vol. Er worden, tot nader bericht, geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Vergunning als bedoeld in art. 5:16 van de APV:

  geldig voor 1 of 2 aaneengesloten dagen € 31,15
  geldig voor 3 dagen t/m 1 week € 51,27
  geldig voor langer dan 1 week t/m 1 maand € 86,00
  geldig voor langer dan 1 maand t/m 1 jaar € 136,85
  machtiging om de vergunninghouder te vervangen € 31,15

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Wat moet ik doen?

  U dient uiterlijk vier weken voordat u een standplaats wilt innemen de standplaatsvergunning bij de gemeente aan te vragen. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente.

  Weekmarkt

  • Voor het innemen van een standplaats op een (week)markt gelden andere regels.
  • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag dan pas indien een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.
  • Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, stoep enzovoort).
 • Afhandeling

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tips

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

 • Vraag en antwoord