Hulp bij geldzaken en schulden

Home > Inwoners > Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

 • Wat is het?

  Hebt u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo hebt u al uw geldzaken op één plek bij de hand. Humanitas Thuisadministratie biedt tijdelijke ondersteuning wanneer u door omstandigheden even het overzicht kwijt bent. Zij helpen u op weg zodat u weer zelfstandig verder kunt.

  Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

  Meer informatie kunt u ook vinden op de Zoetermeerwijzer onder Geldzaken.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  De gemeente biedt hulp bij schulden gratis aan. Voor de aanvraag moet u alleen een specificatie opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Op de website van het BKR leest u hoe u dit kunt doen en wat het kost.

 • Hoe werkt het?

  Voorgesprek

  Na uw aanmelding wordt er een afspraak gemaakt met de gemeente. In een kort gesprek bekijken we of en hoe de gemeente u kan helpen.

  Hulp aanvragen

  U kunt hulp aanvragen. Om de aanvraag te kunnen doen hebben wij gegevens van u nodig. U krijgt hiervoor een mapje met formulieren die u moet invullen. Ook vragen wij u bijlagen mee te sturen. Als u het mapje compleet heeft ingeleverd kan een medewerker u helpen. Wij proberen er voor te zorgen dat deze medewerker uw vaste contactpersoon blijft.

  Afspraak bij de gemeente

  Op basis van de aanvraag maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Wij bespreken uw situatie en wat u nog moet doen of wat u nog moet inleveren. U neemt samen de "rechten en plichten" door, hierin staat waaraan u zich moet houden en waar u recht op heeft gedurende het hele traject.

  Het gesprek wordt afgesloten met een plan van aanpak. Hierin staat wat de medewerker gaat doen, wat u (nog) moet doen en hoe u verder geholpen gaat worden.

  Stabiel maken

  Samen met de medewerker gaat u uw situatie bekijken. De medewerker kan samen met u bepalen welke kosten niet meer gemaakt mogen worden. Ook kijken jullie samen welke kosten omlaag moeten. De medewerker kan ook aangeven wat u moet doen om uw inkomsten zo hoog mogelijk te krijgen.

  In deze fase wordt het beheer van uw inkomen opgestart.

  Beheer van uw inkomen

  Bij een regeling gaat uw inkomen naar een beheerder. U krijgt dan maandelijks geld uitbetaald. Dit geld wordt 'vrij te laten bedrag (VTLB)' genoemd. Dit is het bedrag waarvan u maandelijks rond moet komen. U moet hiervan zelf al uw rekeningen betalen en boodschappen doen. Als het mogelijk is moet u ook sparen voor onverwachte uitgaven. De rest van uw inkomen wordt door de beheerder gespaard om uw schulden af te betalen.

  Er kan ook gekozen worden voor volledig beheer. Dit wordt 'budgetbeheer' genoemd. In dat geval zal de beheerder ook uw rekeningen betalen. U krijgt dan elke week geld voor de boodschappen.

  Meer informatie vindt u in de folder 'factsheet inkomensbeheer' onder 'Handige links'.

  Hulp bij schulden, een regeling treffen

  Aan alle bedrijven waar u schulden heeft wordt gevraagd om de hoogte van het bedrag door te geven. Als alle bedrijven gereageerd hebben, ontvangt u een lijst met daarop al uw schulden. Deze lijst moet u goed nakijken en (als alles klopt) ondertekenen. De medewerker kijkt welk bedrag u per maand kunt afbetalen.

  Daarna neemt de medewerker namens u contact op met de bedrijven waar u schulden heeft. De medewerker probeert om met hen een regeling te treffen om uw schuld af te betalen. In die regeling staat hoeveel u per maand kunt afbetalen. Bij een regeling gaat het om 36 maanden. De bedrijven worden gevraagd of het goed is dat (een deel van) de schuld wordt afbetaald. De rest van de schuld hoeft u dan na drie jaar niet meer te betalen.

  Gaan alle bedrijven akkoord dan is de regeling geslaagd. U bent dan, als u zich aan alle voorwaarden houdt, na drie jaar klaar met afbetalen.

  Hercontrole

  Elk jaar vraagt de medewerker uw bankafschriften en inkomsten op. De medewerker controleert of u zich blijft houden aan de afspraken van de regeling. Als u zich niet heeft gehouden aan de afspraken, dan wordt uw regeling gestopt. Heeft u zich wel aan de afspraken gehouden, dan wordt het bedrag verdeeld onder de bedrijven waar u schulden bij heeft.

  Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp)

  Het kan gebeuren dat de bedrijven de regeling niet accepteren. De rechter kan de bedrijven dan dwingen de regeling te accepteren. Dit heet een 'dwangakkoord'.

  Als dit niet mogelijk is dan is de toegang tot de Wsnp uw laatste mogelijkheid. Dit is de regeling voor uw schulden volgens de wet. De gemeente geeft hiervoor de verklaring af. Als de rechter de verklaring accepteert, dwingt hij de bedrijven mee te werken aan deze regeling.

  Komt u in aanmerking voor de Wsnp dan wijst de rechter u een bewindvoerder toe. Deze bewindvoerder regelt al uw schulden. De gemeente kan u dan niet meer helpen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u gebruik maakt van een regeling worden de volgende afspraken gemaakt:

  • U mag geen nieuwe schulden maken.
  • U betaalt op tijd uw vaste lasten.
  • U doet er alles aan uw inkomen te houden of te verhogen.
  • U werkt volledig mee aan de hulpverlening.
  • U bent bereid een cursus omgaan met geld te volgen.

  Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. U kunt snel en makkelijk zien of u recht heeft op hulp. Hiervoor vindt u onder "Online regelen" een vragenformulier. Vul het vragenformulier in en wij nemen contact met u op.

  Al eerder hulp gehad van de gemeente?

  Als uit onze gegevens blijkt dat u in het afgelopen jaar hulp heeft gehad en dat is afgesloten met 'geen medewerking', dan moet u eerst een brief schrijven. In die brief legt u uit waarom u deze keer wel wilt meewerken.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Het bewijs van de afspraak voor het eerste gesprek, dit ontvangt u na aanmelding.
  • Uw paspoort of ID kaart (een rijbewijs is niet voldoende).
  • Het ingevulde formulier.
  • Een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
 • Afhandeling

  De gemeente Zoetermeer is aangesloten bij het BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie). De gemeente moet de afspraken van de regeling melden. Dit kan gevolgen hebben voor een lening in de toekomst.

 • Tips

  Film 'Het voorkomen van schulden'.

  Staat u weleens rood of heeft u schulden? In het filmpje 'Schuldpreventie' ziet u wat u kunt doen om schulden te voorkomen. Ook ziet u wat u zelf kunt doen om het dit aan te pakken en waar u hulp kunt krijgen.

 • Handige links

  Cursus / Workshop

 • Vraag en antwoord

 • Contact