Schoolkosten, bijdrage

Home > Inwoners > Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

 • Wat is het?

  Bent u scholier of student en tussen de 18 en 30 jaar oud? Dan krijgt u mogelijk een bijdrage om de kosten van school en/of studie te betalen. Dit heet een 'tegemoetkoming in de schoolkosten'. Het hangt af van de schoolsoort en uw nationaliteit of en hoeveel tegemoetkoming u krijgt.

  De tegemoetkoming vraagt u aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Wat u moet weten

  Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid > voortgezet onderwijs. Hier vindt u informatie over:

  • de verschillende soorten tegemoetkomingen
  • de voorwaarden waar u aan moet voldoen
  • hoe en waar u een aanvraag kunt indienen

  Zit u op een particuliere school? Informeer dan bij de school naar de mogelijkheden.

  Kosten voor schoolspullen, Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met weinig geld. Stichting Leergeld krijgt subsidie van de gemeente om schoolgaande kinderen te helpen.

  Voor hulp bij het kopen van schoolspullen komen in aanmerking:

  • schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar
  • kind moet in Zoetermeer wonen
  • kind komt uit een huishouden met een inkomen van niet hoger dan 120% van het sociaal minimum (zie: bijstandsnormen)
  • het gaat om kosten die gemaakt moeten worden om mee te kunnen doen aan het verplichte onderwijsprogramma (bijvoorbeeld: schrijfgerei, passers, verplichte gymkleding, woordenboeken, atlassen enzovoort)

  U kunt in de periode van 1 april tot 15 juli en van 1 september tot 1 november een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Voor andere zaken dan schoolkosten kan het hele jaar een aanvraag worden ingediend.

  Let op: de vrijwillige ouderbijdrage komt niet in aanmerking voor vergoeding. Het gaat alleen om vergoeding voor zaken die nodig zijn om het onderwijsprogramma te kunnen volgen

  Stichting Leergeld toetst grondig. Houdt u er rekening mee dat u inzicht moet geven in uw financiële situatie, zodat Stichting Leergeld kan bepalen wat nodig is.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.