Schoolkosten, bijdrage

Home > Inwoners > Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

 • Wat is het?

  Bent u scholier of student en tussen de 18 en 30 jaar oud? Dan krijgt u mogelijk een bijdrage om de kosten van school en/of studie te betalen. Dit heet een 'tegemoetkoming in de schoolkosten'. Het hangt af van de schoolsoort en uw nationaliteit of en hoeveel tegemoetkoming u krijgt.

  De tegemoetkoming vraagt u aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Wat u moet weten

  Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid > voortgezet onderwijs. Hier vindt u informatie over:

  • de verschillende soorten tegemoetkomingen
  • de voorwaarden waar u aan moet voldoen
  • hoe en waar u een aanvraag kunt indienen

  Zit u op een particuliere school? Informeer dan bij de school naar de mogelijkheden.

  Kosten voor schoolspullen, Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met weinig geld. Stichting Leergeld krijgt subsidie van de gemeente om schoolgaande kinderen te helpen.

  Voor hulp bij het kopen van schoolspullen komen in aanmerking:

  • schoolgaande kinderen tussen de 4 en 18 jaar
  • kind moet in Zoetermeer wonen
  • kind komt uit een huishouden met een inkomen van niet hoger dan 120% van het sociaal minimum (zie: bijstandsnormen)
  • het gaat om kosten die gemaakt moeten worden om mee te kunnen doen aan het verplichte onderwijsprogramma (bijvoorbeeld: schrijfgerei, passers, verplichte gymkleding, woordenboeken, atlassen enzovoort)

  U kunt in de periode van 1 april tot 15 juli en van 1 september tot 1 november een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Voor andere zaken dan schoolkosten kan het hele jaar een aanvraag worden ingediend.

  Let op: de vrijwillige ouderbijdrage komt niet in aanmerking voor vergoeding. Het gaat alleen om vergoeding voor zaken die nodig zijn om het onderwijsprogramma te kunnen volgen

  Stichting Leergeld toetst grondig. Houdt u er rekening mee dat u inzicht moet geven in uw financiële situatie, zodat Stichting Leergeld kan bepalen wat nodig is.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

 • maandag 24 mei