Schoolkosten, bijdrage

Home > Inwoners > Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

 • Wat is het?

  Scholieren en studenten tussen de 18 en 30 jaar kunnen een bijdrage krijgen, waarmee u bijvoorbeeld schoolspullen kunt kopen. Dit heet een tegemoetkoming in de schoolkosten.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen. Kijk bij 'Hoe werkt het' voor meer informatie.

 • Meenemen

  Voor het aanvragen van de tegemoetkoming hebt u nodig:

  • Uw DigiD
  • Gegevens van uw school en opleiding
 • Kosten

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn verschillende tegemoetkomingen mogelijk. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van u, uw ouders en welke opleiding u volgt. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (vso),het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), MBO, HBO of universiteit.
  • U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van DUO of dit voor u geldt.

  Tegemoetkoming voor schoolkosten

  Basisonderwijs

  Voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo)

  Gaat het om een particuliere school? Dan geldt bovenstaande niet. Er kan een bijdrage worden aangevraagd bij de school.

  Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

  • Jonger dan 18 jaar > OV-chipkaart via DUO.
  • Voor de schoolkosten: gezinnen met een laag inkomen kunnen contact opnemen met de school.
  • 18 jaar of ouder > Studiefinanciering (gift) via DUO.

  Hoger beroepsonderwijs (HBO) of wetenschappelijk onderwijs (WO)

  • Alle leeftijden > studiefinanciering (lening) via DUO.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de tegemoetkoming aan bij de DUO.

  Als u op een particuliere school zit, kunt u bij de school informeren wat de mogelijkheden zijn.

 • Tips

  Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten. De gemeente financiert Stichting Leergeld om schoolgaande kinderen te ondersteunen.

  Bekostiging schoolspullen

  Voor ondersteuning bij de aanschaf van schoolspullen geldt dat in aanmerking komen: schoolgaande kinderen die in Zoetermeer wonen, in een huishouden dat een inkomen heeft van niet hoger dan 120% van het sociaal minimum. Het gaat om kosten die gemaakt moeten worden om mee te kunnen doen aan het verplichte onderwijsprogramma (bijvoorbeeld: schrijfgerei, passers, verplichte gymkleding, woordenboeken, atlassen enzovoort).

  U kunt in de periode van 1 april tot 15 juli en van 1 september tot 1 november een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Voor andere zaken dan schoolkosten kan het hele jaar een aanvraag worden ingediend.

  Let op: de vrijwillige ouderbijdrage komt niet in aanmerking voor vergoeding. Het gaat alleen om vergoeding voor zaken die nodig zijn om het onderwijsprogramma te kunnen volgen

  Stichting Leergeld toetst grondig. Houdt u er rekening mee dat u inzicht moet geven in uw financiële situatie, zodat Stichting Leergeld kan bepalen wat nodig is.

 • Handige links

 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.