Recreatieve dagbesteding (Wmo)

Home > Inwoners > Recreatieve dagbesteding (Wmo)

Recreatieve dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Recreatieve dagbesteding heeft het doel om u te begeleiden bij het structuur geven aan de dag en een zinvolle invulling hiervan. Dagbesteding kan ook eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten. De activiteiten vinden plaats in groepsverband en kunnen heel verschillend zijn zoals: creatieve, muzikale of 'beweeg'-activiteiten, hout bewerken, koken, tuinieren, spelletjes doen en internetten.

  Verschil met arbeidsmatige dagbesteding

  Bij arbeidsmatige dagbesteding gaat het om mensen die vanwege een beperking(en) (nog) niet in staat zijn om regulier te werken of zelfstandig (zonder begeleiding) vrijwilligerswerk te doen. De persoon is wel, onder begeleiding, in staat tot het verrichten van enige productieve of maatschappelijk nuttige activiteiten.

 • Wat u moet doen

  Wilt u gebruik maken van recreatieve dagbesteding? Dan meldt u zich bij een dienstverlener die dit aanbiedt. Hiervoor is geen toestemming van de gemeente nodig.

  Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste dienstverlener? Bel dan met 14 079.

  Ook kunt u een dienstverlener voor cliëntondersteuning vragen u daarbij te helpen. Dit zijn de consulenten van ZoSamen.

  De organisatie controleert of in aanmerking komt voor recreatieve dagbesteding. Zo ja, dan wordt bepaald welke activiteiten bij u passen. Ook wordt gekeken of u vervoer naar/van de recreatieve dagbesteding nodig heeft.

  De organisatie waar u recreatieve dagbesteding volgt kan u helpen met vragen over het abonnementstarief (vroeger 'eigen bijdrage').

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets regelen. U meldt zich bij een dienstverlener die recreatieve dagbesteding aanbiedt.

 • Kosten

  Als u gebruik maakt van recreatieve dagbesteding dan betaalt u een abonnementstarief (vroeger 'eigen bijdrage') van € 19,00 per maand. Dit tarief geldt voor iedereen die recreatieve dagbesteding volgt. Hoe hoog uw inkomen is maakt daarvoor niet uit.

  U betaalt het abonnementstarief aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). U krijgt van het CAK een brief waarin staat wat u moet betalen.

  Uitzondering

  Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.