Recreatieve dagbesteding (Wmo)

Home > Inwoners > Recreatieve dagbesteding (Wmo)

Recreatieve dagbesteding (Wmo)

 • Wat is het?

  Recreatieve dagbesteding heeft het doel om u te begeleiden bij het structuur geven aan de dag en een zinvolle invulling hiervan. Dagbesteding kan ook eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten. De activiteiten vinden plaats in groepsverband en kunnen heel verschillend zijn zoals: creatieve, muzikale of 'beweeg'-activiteiten, hout bewerken, koken, tuinieren, spelletjes doen en internetten.

  Verschil met arbeidsmatige dagbesteding

  Bij arbeidsmatige dagbesteding gaat het om mensen die vanwege een beperking(en) (nog) niet in staat zijn om regulier te werken of zelfstandig (zonder begeleiding) vrijwilligerswerk te doen. De persoon is wel, onder begeleiding, in staat tot het verrichten van enige productieve of maatschappelijk nuttige activiteiten.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets regelen. U meldt zich bij een dienstverlener die recreatieve dagbesteding aanbiedt.

 • Wat kost het?

  Uw inkomen is hoger dan 120% van het wettelijk sociaal minimum

  • U betaalt als deelnemer aan recreatieve dagbesteding een eigen bijdrage van € 2,50 per dag. 
  • Deze bijdrage wordt geïnd door de dienstverlener waar u dagbesteding krijgt.
  • Het bedrag telt niet mee bij de berekening van uw eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen (als u die ook krijgt).

  Uw inkomen is lager dan 120% van het wettelijk sociaal minimum

  • U betaalt geen eigen bijdrage.
  • De aanbieder kan u vragen om uw ZoetermeerPas.
  • Het vervoer van- en naar de recreatieve dagbesteding is gratis.
 • Wat moet ik doen?

  Wilt u gebruik maken van recreatieve dagbesteding? Dan meldt u zich bij een dienstverlener die dit aanbiedt. Hiervoor is geen toestemming van de gemeente nodig.

  Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste dienstverlener? Bel dan met 14 079.

  Ook kunt u een dienstverlener voor cliëntondersteuning vragen u daarbij te helpen. Dit zijn de consulenten van ZoSamen.

  De organisatie controleert of in aanmerking komt voor recreatieve dagbesteding. Zo ja, dan wordt bepaald welke activiteiten bij u passen. Ook wordt gekeken of u vervoer naar/van de recreatieve dagbesteding nodig heeft.

 • Handige links

 • Contact