Paspoort

Home > Inwoners > Paspoort

Paspoort

 • Wat is het?

  Met een paspoort kunt u zich identificeren en reizen. Kinderen van alle leeftijden hebben een eigen paspoort (of identiteitskaart) nodig als ze naar het buitenland reizen.

  Geldigheid

  • Een paspoort is 10 jaar geldig.
  • Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig.
  • Het paspoort is geldig voor alle landen.
 • Online regelen

  Tip! Bij de publieksbalies is het altijd druk. Voorkom teleurstelling en plan in 1x de afspraken voor het aanvragen én het afhalen van uw paspoort.

  Paspoort aanvragen

  Paspoort afhalen

  U kunt tot vier weken na de datum van vandaag een afspraak plannen.

  Hier ziet u op welke dag u het paspoort af kunt halen:

  • dinsdag aangevraagd > dinsdag afhalen
  • woensdag aangevraagd > dinsdag afhalen
  • donderdag aangevraagd > woensdag afhalen
  • vrijdag aangevraagd > donderdag afhalen
  • zaterdag aangevraagd > vrijdag afhalen

  Let op! Tijdens vakantieperiodes en feestdagen gelden andere afhaaldata.

  • woensdag 16 mei aangevraagd > woensdag 23 mei afhalen
  • donderdag 17 mei aangevraagd > donderdag 24 mei afhalen
  • vrijdag 18 mei aangevraagd > vrijdag 25 mei afhalen
  • zaterdag 19 mei aangevraagd > zaterdag 26 mei afhalen

  Overig

 • Wat kost het?

  Paspoort tot 18 jaar € 52,00
  Paspoort vanaf 18 jaar € 65,30
  Zakenpaspoort (66 pagina’s in plaats van 34) tot 18 jaar € 52,00
  Zakenpaspoort (66 pagina’s in plaats van 34) vanaf 18 jaar € 65,30
  Extra kosten bij spoedaanvraag € 47,55

  Let op! U kunt alleen pinnen.

  logo Hier alleen pinnen

 • Hoe werkt het?

  Een paspoort aanvragen en afhalen moet u altijd persoonlijk doen, dit geldt ook voor kinderen. Meer informatie over aanvragen en/of afhalen door kinderen vindt u onder "Wat moet ik doen".

  U betaalt de kosten bij de aanvraag. Na vier werkdagen ligt het paspoort voor u klaar.

  U krijgt 6 weken voordat uw paspoort verloopt bericht van de gemeente. Wilt u uw paspoort eerder verlengen, dat is dat ook mogelijk.

  Spoedaanvraag paspoort

  Wilt u uw nieuwe paspoort snel hebben? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure.
  Hou rekening met extra kosten.

  • U maakt telefonisch een afspraak.
  • Aanvraag vóór 14.00 uur – paspoort afhalen de volgende werkdag vanaf 10.00 uur.
  • Aanvraag ná 14.00 uur – paspoort afhalen na 2 werkdagen.
  • In verband met de maandagsluiting zijn de spoedaanvragen van vrijdag af te halen op dinsdag.

  Reizen met kinderen (buiten het Schengengebied)

  Heeft uw kind een andere achternaam en gaat u samen op reis? Of reist uw kind mee met bijvoorbeeld een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Soms zijn ook andere documenten nodig.

  Met het "Toestemmingsformulier reizen met een minderjarige naar het buitenland" kan de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag toestemming geven dat u alleen met uw kind naar het buitenland mag reizen. Bij dit formulier heeft u ook een internationaal uittreksel nodig. Het formulier en meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

  Heeft u als ouder alléén het ouderlijk gezag (eenhoofdig) en wilt u met uw kind reizen? Dan moet u kunnen aantonen dat u het ouderlijk gezag heeft. Meer informatie over welke documenten u nodig heeft kunt u vinden op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

  Paspoort kwijt of gestolen  

  Online aangifte

  • Voordeel: uw paspoort wordt de eerstvolgende werkdag geblokkeerd.
  • Vul het online de aangifte van vermissing van uw paspoort in (zie "Online regelen"). U heeft DigiD nodig.
  • U kunt alleen uw eigen paspoort als vermist opgeven.
  • Na aangifte kunt u een afspraak maken voor het aanvragen en afhalen van uw nieuwe paspoort (zie “Online regelen”).

  Persoonlijk aangifte

  • U maakt een afspraak (zie “Online regelen”, kies voor “Afspraak paspoort aanvragen”).
  • Blokkering van uw paspoort gebeurt pas op het moment dat u de afspraak heeft.
  • Aan de balie wordt een proces-verbaal van vermissing opgemaakt.

  Wat gebeurt er met een gevonden paspoort?

  Per 1 oktober 2016 mag de gemeente een gevonden identiteitskaart of paspoort niet terug geven aan de eigenaar. Elk gevonden reisdocument wordt direct vernietigd. Hiervan wordt geen administratie bijgehouden. De eigenaar wordt niet geïnformeerd.

  Tweede paspoort 

  Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen. Een tweede paspoort is twee jaar geldig.

  Om een tweede paspoort te kunnen aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw eerste paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn bij de aanvraag.
  • Is het om zakelijke redenen dan hebben wij een brief van uw werkgever nodig waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft.
  • Reist u (privé) naar conflicterende landen dan moet u dat aantonen.
 • Wat moet ik doen?

  • U maakt online of telefonisch een afspraak voor het aanvragen en/of afhalen van uw paspoort.
  • Een paspoort aanvragen en afhalen moet u altijd persoonlijk doen, dit geldt ook voor kinderen.

  Kinderen tot 12 jaar

  Paspoort aanvragen

  • Kinderen tot 12 jaar moeten samen met de ouder(s) en/of gezaghebbers(s) het paspoort komen aanvragen.

  Paspoort afhalen

  • Kinderen tot 12 jaar moeten samen met de ouder(s) en/of gezaghebbers(s) het paspoort komen afhalen.

  Als ouder(s) en/of gezaghebber(s) niet mee kunnen komen om het paspoort af te halen:

  • Het kind mag samen met één (van de) grootouder(s) het paspoort komen afhalen.
  • De ouder(s) en/of gezaghebber(s) moeten een schriftelijke machtiging opstellen waarin zij de grootouder(s) machtigen om samen met het kind het paspoort te komen afhalen.
  • Bij de machtiging moet een kopie van het identiteitsbewijs van ouder(s) en/of gezaghebber(s) worden toegevoegd.
  • De grootouder(s) moeten bij de afspraak de machtiging, kopie identiteitsbewijs van ouder(s) en/of gezaghebber(s) en hun eigen identiteitsbewijs meenemen.

  Kinderen vanaf 12 jaar

  • Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf hun paspoort aanvragen en/of afhalen.
   Hij/zij moet bij het aanvragen meenemen:
   • Schriftelijke toestemming van de ouder(s) en/of gezaghebber(s) van het kind inclusief handtekening(en).
   • Een kopie identiteitsbewijs van de ouder(s) en/of gezaghebber(s).

  Paspoort aanvragen na naturalisatie

  Dit kunt u doen 5 dagen, nádat u op de naturalisatieceremonie bent geweest.

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij het aanvragen neemt u mee:

  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u nog heeft. Ook als ze zijn verlopen.
  • Een goedgelijkende kleuren pasfoto. Aan de foto worden speciale pasfoto-eisen gesteld.

  Extra meenemen voor kinderen onder de 18 jaar:

  • Een (kopie) identiteitsbewijs en de schriftelijke toestemming van beide ouders (of van de persoon die het gezag over het kind heeft). Let op! De handtekening op de schriftelijke toestemming moet gelijk zijn aan de handtekening op het identiteitsbewijs.
  • Een standaardformulier voor toestemming kunt u vinden onder "Online regelen".
  • Toestemming kan ook in persoon aan de balie worden gegeven met overlegging van een geldig (kopie) identiteitsbewijs.
  • Kan of wil één van de ouders geen toestemming geven dan kunt u vervangende toestemming vragen bij de rechtbank in Den Haag.

  Extra meenemen voor tweede paspoort:

  • Een schriftelijke verklaring op origineel briefpapier óf een uittreksel van de Kamer van Koophandel, dat u het tweede paspoort om zakelijke redenen nodig heeft of een schriftelijk bewijs (reisbescheiden) dat u het tweede paspoort om privéredenen nodig heeft.
   óf
  • Een schriftelijk bewijs dat u reist naar conflicterende landen.

  Bij het afhalen neemt u mee:

  • Het afhaalbewijs dat u heeft gekregen bij de aanvraag.
  • Alle reisdocumenten die moeten worden ingeleverd.
 • Meer informatie

  Noodpaspoort

  Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet onmiddellijk op reis, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor meer informatie.

  Een (verlopen) noodpaspoort moet u inleveren bij de gemeente. Dit kunt u doen wanneer u een nieuw paspoort aanvraagt. Ook kunt u het tussentijds inleveren. Wij maken een aantekening als u het noodpaspoort inlevert.

  Vingerafdrukken

  Vingerafdrukken zijn verplicht als de aanvrager van een paspoort 12 jaar of ouder is. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie.

  Visum

  Het is mogelijk om eenmalig uw visum over te laten zetten in uw nieuwe paspoort. U meldt dit bij de aanvraag.

  Huisbezoek

  Bent u lichamelijk niet in staat om zelf naar de balie te komen? Dan kan een huisbezoek geregeld worden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 079.

 • Tips

  De regels verschillen per land

  Houdt u er rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

  Voorkom fraude met uw identiteitsbewijs

  Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

  Meer informatie kunt u vinden op:

 • Handige links

 • Vraag en antwoord