Opvragen persoonsgegevens

Home > Inwoners > Opvragen persoonsgegevens

Opvragen persoonsgegevens

 • Wat is het?

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij die van belang zijn voor de uitvoering van overheidstaken. Als u bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit geregistreerd. Zo is er van elke inwoner een verzameling van persoonsgegevens. Deze gegevens legt de gemeente vast in de Basisregistratie Personen (BRP).

  Wie krijgt er informatie?

  De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens uit de BRP vraagt.

  Overheidsinstellingen

  De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Organisaties met een wettelijke taak

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

  Organisaties met een publiek doel

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

  U kunt schriftelijk een verzoek sturen naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 1
  2700 AA  ZOETERMEER

 • Wat kost het?

  per verstrekking* € 7,00

  * Een verstrekking betreft de gegevens van één persoon

  Let op! U kunt alleen pinnen.

  Logo

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de gevraagde informatie krijgt:

  • U krijgt alleen informatie als u een voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de persoon van wie gegevens verstrekt worden.
  • U krijgt in principe alleen standaardgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats of overlijdensdatum.
  • U krijgt geen informatie als de persoon om beperking van de verstrekking (voorheen geheimhouding) van zijn/haar persoonsgegevens heeft gevraagd.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt schriftelijk een verzoek sturen naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA  ZOETERMEER