Omgevingsvergunning

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld bij:

  • het (ver)bouwen van een gebouw (bijvoorbeeld een huis)
  • het slopen van een gebouw in een in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • het brandveilig gebruik van een gebouw
  • het (ver)bouwen of slopen van een monument 
  • het aanleggen van een weg
  • het aanleggen van een in- of uitrit
  • het kappen van bomen
  • het installeren van reclame

  Op Omgevingsloket online kunt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen. 

  Voor bedrijven

  In een omgevingsvergunning worden ook regels gesteld aan luchtvervuiling, stankoverlast, geluidhinder en veiligheid van bedrijven. In de meeste gevallen is het doen van een melding genoeg. Is uw bedrijf niet belastend voor het milieu? (bijvoorbeeld een kantoor) dan hoeft u geen melding te doen. Bij de Omgevingsbalie kunt u navragen of u een vergunning nodig heeft.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  De kosten van een vooroverleg zijn € 159,18. Voor informatieve uitleg worden geen kosten berekend

  Voor het behandelen van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen moet u deze kosten betalen. Voor een (sloop)melding worden geen kosten in rekening gebracht.

  Het tarief voor het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een project:

  bouwkosten minder dan € 3.000 € 102,10
  bouwkosten € 3.000 tot € 50.000
  1,7% van de bouwkosten met een minimum van

  € 282,73
  bouwkosten € 50.000 of meer
  2,2% van de bouwkosten 

   

 • Hoe werkt het?

  Vooroverleg

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, is het verstandig om met de gemeente te overleggen of uw plannen kans van slagen hebben. De Omgevingsbalie kan u advies geven. Dit kan schriftelijk of in een gesprek. Op basis van dit advies kunt u besluiten of u een aanvraag wilt indienen. Via "Online regelen" kunt u een afspraak maken voor een vooroverleg. Als u schriftelijk een verzoek indient dan krijgt u ook schriftelijk een reactie van ons. Dit duurt circa 4 tot 6 weken.

  De kosten van een vooroverleg met vergunning verlening zijn € 159,18. Voor informatieve uitleg worden geen kosten berekend.

  Het gegeven advies is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt tegen het advies.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Op Omgevingsloket online kunt u een check doen om te kijken of u wel of geen vergunning nodig heeft. Op deze website kunt u ook direct de vergunning aanvragen. Als particulier vraagt u deze aan met uw DigiD inlogcode, als bedrijf met eHerkenning.

  Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig heeft. Bijvoorbeeld:

  • Bouwkundige tekeningen en/of productinformatie (overleg hiervoor met een bouwkundige).
  • Plattegronden van het bouwwerk en de verdiepingen (schaal 1:100).
  • Tekening van de situatie met daarop het bouwwerk dat gemaakt gaat worden ten opzichte van de bouwgrond (perceelgrens).
   Informatie over perceelgrenzen kunt u opvragen bij het Kadaster.
  • Details over het uiterlijk van het gebouw (bijvoorbeeld foto's van voor- en achtergevel, het dak etcetera).
  • Gegevens uit het bouwbesluit over bijvoorbeeld: ventilatie, brandwerendheid, constructieve gegevens. Overleg hiervoor met een bouwkundige.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen. De Omgevingsbalie kan u advies geven over welke gegevens u moet meesturen met de aanvraag.

  Als u de aanvraag niet compleet met alle bijlagen instuurt, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

  Let op! Soms heeft u (ook) een andere vergunning nodig zoals een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning.

 • Wat moet ik doen?

  • Lees eerst de informatie onder "Hoe werkt het".
  • Maak een afspraak met de gemeente voor een vooroverleg (zie "Online regelen") of vraag de gemeente vooraf schriftelijk advies.
  • Vraag de omgevingsvergunning online aan via "Omgevingsloket online"
   of maak een afspraak om de omgevingsvergunning schriftelijk in te dienen (zie "Online regelen").

 • Afhandeling

  Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

  Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Tips

  Ook al heeft u een omgevingsvergunning gekregen of mag u vergunningsvrij bouwen, u moet wel voldoen aan het burenrecht. Het burenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Titel 4). Een tip is om met uw buren te praten over uw plannen.

  Als u op zoek bent naar de oorspronkelijke bouwtekeningen van een pand of de tekeningen van latere verbouwingen, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsbalie in het Stadhuis om een afspraak te maken om de tekeningen in te zien.

 • Handige links

  Handreiking Bouwbesluit & woning leert de lezer om te gaan met het Bouwbesluit (welke voorschriften zijn voor mijn bouwproject van toepassing en welke niet?).

 • Vraag en antwoord

 • Contact

  Twijfelt u of een vergunning nodig is? Of heeft u andere vragen over een omgevingsvergunning? Neem contact op met de Omgevingsbalie. De medewerkers van de Omgevingsbalie staan u graag te woord.