Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Wat is het?

  Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend kunt u een kantoor van de woning maken.

  U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

  • u wilt gaan wonen in een gebouw dat bedoeld is als bedrijf, winkel, kantoor of magazijn
  • u een restaurant wilt beginnen in uw woning
  • u een woning wilt gaan gebruiken als winkel, kantoor, bedrijf of magazijn
  • u een terrein wilt gaan gebruiken als festivalterrein

  Het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan kunt u online inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de Omgevingsbalie van de gemeente.

 • Wat u moet doen

  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik online aan via het Omgevingsloket

  In één keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

  Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Meenemen

  Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

  • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
  • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
  • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
  • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
  • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
  • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
  • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Kosten

  Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Wij informeren u over de exacte kosten nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De kosten voor het laten opstellen van een eventuele ruimtelijke onderbouwing of onderzoeksrapporten komen voor rekening van aanvrager.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

  • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
  • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.
 • Handige links

  Producten 

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.