Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Home > Inwoners > Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Op een kaart is per gebied te zien waar woningen, horeca of winkels mogen komen. Bij het bestemmingsplan horen regels waarin staat wat op welke plek is toegestaan en wat de maximale hoogte en oppervlakte van een gebouw mag zijn.

  Het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan kunt u online inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de Omgevingsbalie van de gemeente.   

  Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u  een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend, kunt u uw plan toch uitvoeren. U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

  In één keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

  Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig heeft, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Wat u moet doen

  • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
  • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
  • Ziet u dat uw plan niet in het bestemmingsplan past? Neem dan voor het uitwerken van uw plan contact op met de Omgevingsbalie van de gemeente of vraag een vooroverleg aan.
  • Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.

  Twijfelt u of een vergunning nodig is? Of heeft u andere vragen over een omgevingsvergunning? Maak een afspraak Informatie Omgevingsvergunning bij de Omgevingsbalie. Onze medewerkers staan u graag te woord.

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Online regelen

  Aanvragen Omgevingsvergunning > Omgevingsloket

 • Meenemen

  Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

  • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
  • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
  • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
  • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
  • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
  • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
  • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Kosten

  Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten (leges) in rekening gebracht. Wij informeren u over de exacte kosten nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De kosten voor het laten opstellen van een eventuele ruimtelijke onderbouwing of onderzoeksrapporten komen voor rekening van aanvrager.

 • Hoe werkt het?

  Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan kunt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Als deze vergunning wordt verleend kunt u een kantoor van de woning maken.

  U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

  • u wilt gaan wonen in een gebouw dat bedoeld is als bedrijf, winkel, kantoor of magazijn
  • u een restaurant wilt beginnen in uw woning
  • u een woning wilt gaan gebruiken als winkel, kantoor, bedrijf of magazijn
  • u een terrein wilt gaan gebruiken als festivalterrein
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

  • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
  • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.
 • Handige links

  Producten 

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.