Olietanks in particuliere grond verwijderen

Home > Inwoners > Olietanks in particuliere grond verwijderen

Olietanks in particuliere grond verwijderen

 • Wat is het?

  Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Als er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin ligt, dan moet u dit altijd melden bij de gemeente via de ODH (Omgevingsdienst Haaglanden).

 • Wat u moet doen

  U gebruikt de tank niet meer

  • U moet de tank laten weghalen door een Kiwa-erkend bedrijf (zie: www.kiwa.nl). 
  • Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.
  • Als de grond vervuild is, moet u deze laten schoonmaken.
  • De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf.
  • De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd.

  De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

  U gebruikt de tank nog wel

  • U moet de tank elk jaar laten keuren.
  • Zorg ervoor dat u zich verzekert tegen de gevolgen van bodemvervuiling.
  • Laat altijd een bodemonderzoek doen.
  • Als de grond vervuild is, moet u deze laten schoonmaken.
 • Tips

  Soms is het lastig om te bepalen of er een olietank aanwezig is.

  • Aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een ongebruikte leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter.
  • Soms weten uw buren of de vroegere bewoners of er een tank in de tuin ligt.
  • Oliehandelaren weten meestal welke huizen vroeger oliestook hadden.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.