Nederlander worden door optie

Home > Inwoners > Nederlander worden door optie

Nederlander worden door optie

 • Wat is het?

  Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. De makkelijkste manier is Nederlander worden door optie. U legt dan een verklaring af bij de gemeente. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunt u checken of u aan de voorwaarden voldoet.

 • Online regelen

  Afspraak informatie Nederlandse nationaliteit

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Wat kost het?

  Enkelvoudige optie € 191,00
  Gemeenschappelijke optie

  € 326,00

  Mee-opterend kind €   21,00

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Wat moet ik doen?

  Naturalisatieceremonie

  Wordt u Nederlander door optie? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden. U mag maximaal 5 mensen meenemen naar de ceremonie.

 • Wat moet ik meenemen?

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldig paspoort of een ander reisdocument

  En onderstaande documenten (als u deze nog niet eerder heeft laten zien):

  • uw geboorteakte
  • andere documenten over uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een huwelijks- of echtscheidingsakte).

  Let op! De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Daarom moeten de documenten voorzien zijn van legalisatie- of apostillestempels (zie de website van de Rijksoverheid, internationale en ontwikkelingssamenwerking - legalisatie van documenten).

  Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

 • Afhandeling

  Binnen 13 weken krijgt u bericht van de burgemeester. De burgemeester kan deze termijn één keer verlengen.

  • Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigt de burgemeester uw optieverklaring. U krijgt een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
  • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Tips

  Nederlander worden door naturalisatie

  Als u geen Nederlander kan worden door optie, kunt u misschien Nederlander worden door naturalisatie. Check eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voldoet. Daarna kunt u een aanvraag voor naturalisatie indienen bij de gemeente.

  Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

  Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord