Naamskeuze kind

Home > Inwoners > Naamskeuze kind

Naamskeuze kind

 • Wat is het?

  Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

  Als gehuwde ouders of ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan willen dat hun (eerste) kind de achternaam van de moeder krijgt, dan is het tot aan de geboorteaangifte mogelijk om te kiezen voor de achternaam van de moeder. De moeder moet in persoon bij de naamskeuze aanwezig te zijn. Dat geldt ook als de naamskeuze plaatsvindt bij de geboorteaangifte. 

  Als een moeder en haar geregistreerde partner of vrouwelijke echtgenote willen dat hun(eerste) kind de geslachtsnaam van de partner krijgt, kan uiterlijk tot aan de geboorteaangifte naamskeuze worden gedaan voor de achternaam van de partner van de moeder. De moeder moet in persoon bij de naamskeuze aanwezig te zijn. Dat geldt ook als de naamskeuze plaatsvindt bij de geboorteaangifte. 

  Als een moeder uit wie het kind is geboren en haar vrouwelijke echtgenote of vrouwelijke geregistreerde partner willen dat hun (eerste) kind de geslachtsnaam van de moeder krijgt, dan is het tot aan de geboorteaangifte mogelijk om te kiezen voor de geslachtsnaam van de moeder. Om de afstamming tot de vrouwelijke partner van de moeder tot stand te brengen wordt bij de geboorteaangifte een donorverklaring overgelegd. De moeder moet in persoon bij de naamskeuze aanwezig te zijn. Dat geldt ook als de naamskeuze plaatsvindt bij de geboorteaangifte.

  Als de moeder uit wie het kind is geboren en haar vrouwelijke geregistreerde partner of vrouwelijke echtgenote willen dat hun (eerste) kind de geslachtsnaam van de partner of echtgenote krijgt, en
  -  zij hebben geen donorverklaring
  en
  -  het kind staat bij de geboorte alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder uit wie het is geboren, dan kan naamskeuze worden gedaan voor de geslachtsnaam van de vrouwelijke partner van de moeder.

  Kiest u niet voor die tijd, dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Als ouders kunt u hier later niet op terugkomen.

  Een akte van naamskeuze kunt u laten opmaken bij de gemeente. Bij een eenmaal opgemaakte akte van naamskeuze ligt de achternaam van het kind vast.

  Alleen ouders die de naamskeuze hebben gedaan bij de erkenning, kunnen ter gelegenheid van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap eenmaal terugkomen op deze naamskeuze. Er kan dan alsnog worden gekozen voor de geslachtsnaam van de andere ouder. Het kind heeft de nieuwe geslachtsnaam dan vanaf het moment dat de akte van naamskeuze is opgemaakt.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van uw gezinssituatie:

  • Bent u getrouwd met de vader? Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
  • Bent u getrouwd met de vader en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus)? Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Hebt u een geregistreerd partnerschap? Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
  • Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus)? Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Hebt u een andere relatie met de moeder? Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
  • Hebt u een andere relatie met de moeder en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de vader dus)? Dan moet u het kind erkennen. Vader en moeder leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
  • Adopteren een man en een vrouw samen een kind? Dan kiezen zij één van hun achternamen. Dit kan alleen als het adoptiekind uw eerste kind is.
  • Krijgen 2 vrouwen samen een kind en is bij de geboorte het juridisch ouderschap automatisch ontstaan? Uw kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
  • Krijgen 2 vrouwen samen een kind en heeft de duomoeder het kind erkend? Uw kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
  • Adopteren 2 mannen samen een kind of hebben zij gezamenlijk gezag? Dan kiezen zij één van hun achternamen.

  Kind kiest zelf de achternaam

  Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.

  Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan 1 keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen.

  Achternaam wijzigen bij stiefkinderen of pleegkinderen

  Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het Aanvraagformulier naamswijziging downloaden bij Dienst Justis.

 • Wat moet ik doen?

  U kiest de achternaam van uw eerste kind bij de gemeente. U en uw partner moeten beiden langskomen. U moet hiervoor een afspraak maken; dit kan digitaal of telefonisch.

  Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

 • Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs van zowel de vader als de (duo) moeder
 • Afhandeling

  De gemeente registreert de keuze van de achternaam direct.

 • Tips

  In de publicatie De keuze van de achternaam staan alle situaties voor het kiezen van de achternaam.

  Let op! Naamskeuze is mogelijk als het kind de Nederlandse nationaliteit heeft of verkrijgt of staatloos is.