Monument, subsidie

Home > Inwoners > Monument, subsidie

Monument, subsidie

 • Wat is het?

  Voor het reguliere onderhoud van de Zoetermeerse monumenten kunt u als monumenteigenaar een beroep doen op subsidie. De gemeente biedt u daarmee financiële ondersteuning bij het onderhoud van uw monument.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het aanvragen van een subsidie is gratis.

 • Hoe werkt het?

  De subsidie bedraagt 50% van de onderhoudskosten met een maximum van € 5.000,- per jaar. Hoe u de subsidie kunt aanvragen leest u in de Subsidieregeling onderhoud monumenten gemeente Zoetermeer (pdf).

  Gemeentelijke monumenten

  Als u als eigenaar een gemeentelijk monument wilt restaureren, kunt u in aanmerking komen voor de Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een lagere rente dan de marktrente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). De hoogte van de Cultuurfonds-hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten. De lening bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000,-.

  Rijksmonumenten

  Rijksmonument met woonfunctie

  Bent u eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? Dan kunt u elk jaar tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een subsidie voor het in stand houden van woonhuis-rijksmonumenten. Deze subsidie is alleen bedoeld voor kosten voor het in stand houden van de monumentale onderdelen van het rijksmonument. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

  Voor restauraties kunt u een lening met een lage rente aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds, de restauratiefondshypotheek. De lening bedraagt minimaal € 10.000. Het rentepercentage ligt 5% onder de gemiddelde marktrente voor hypotheken. De rente bedraagt minimaal 1,5%. Voor meer informatie zie www.restauratiefonds.nl.

  Rijksmonument zonder woonfunctie

  Voor omvangrijke restauraties van een rijksmonument dat geen woonhuis is, kun u een laagrentende restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Het minimum bedrag dat u kunt lenen is € 300.000,-. Het rentepercentage ligt 5% onder de gemiddelde marktrente voor hypotheken. De rente bedraagt minimaal 1,5%. Zie www.restauratiefonds.nl.

  Als eigenaar van een rijksmonument dat niet gebruikt wordt als woonhuis, zoals een molen of een kerk, kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Ook groene- en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een plan voor in stand houden van het monument. U kunt deze subsidie elk jaar aanvragen van 1 februari tot 31 maart. Kijk voor meer informatie op de website www.monumenten.nl.

  Op basis van de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten van de provincie Zuid-Holland kunt u aanspraak maken op een subsidie van 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000.000. De subsidiabele kosten mogen niet lager uitkomen dan € 25.000. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Provincie Zuid-Holland.

  De provincie Zuid-Holland heeft een aparte subsidieregeling voor molens. Meer informatie op de website van de Provincie Zuid-Holland.

 • Wat moet ik doen?

  Vul het aanvraagformulier 'Subsidie Monumenten Zoetermeer' in (zie 'Online regelen'). Stuur met uw aanvraag een kostenbegroting mee.

 • Handige links

  De Erfgoedverordening Zoetermeer is gepubliceerd op www.overheid.nl. Op deze site kunt u alle verordeningen geldend voor de stad Zoetermeer bekijken en doorzoeken op diverse criteria.