Melding woon- en leefomgeving (openbare ruimte)

Home > Inwoners > Melding woon- en leefomgeving (openbare ruimte)

Melding woon- en leefomgeving (openbare ruimte)

 • Wat is het?

  Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

  Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het doen van een melding is gratis.

 • Hoe werkt het?

  • U geeft een melding door (online of via de MijnGemeente app).
  • Uw melding gaat voor afhandeling naar de juiste afdeling.
  • Wanneer uw melding niet voor de gemeente bestemd is, dan sturen wij het door naar de juiste instantie.
  • Uw melding wordt meestal binnen 10 werkdagen afgehandeld.
  • Wanneer uw melding niet binnen 10 dagen afgehandeld kan worden dan nemen wij contact met u op.
  • Meer informatie over het afhandelen van meldingen kunt u vinden onder "Afhandeling".

  Water

  Wilt u iets melden over de kwaliteit van het water, het waterpeil of een waterkering? Neem dan contact op met het Hoogheemraadschap Rijnland (westkant van de Delftsewallen) of het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. (noordelijk en oostelijk van de Delftsewallen).

  Er zijn 2 uitzonderingen:

  • Grondwaterstand (bijvoorbeeld water in de kelder of onder de vloer): dit kunt u bij ons melden
  • Dode dieren in het water (met uitzondering van vogels): op de pagina Dood dier opruimen leest u waar u een melding kunt doen.

  Dode vogels (vogelgriep)

  Raak dode wilde vogels niet aan. Vindt u meerdere dode vogels op een plek? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

  Muskusratten of beverratten

  Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Dat kunt u melden via www.muskusrattenbeheer.nl of bel met 030-634 5756, of e-mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.

  Persoonlijk letsel en/of schade?

  Meer informatie vindt u in het product Aansprakelijk stellen van de gemeente.

  Graffiti

  Wilt u een melding doen over graffiti? Lees eerst de informatie over graffiti op onze website.  

  Onveilig verkeer

  Wilt u een verzoek doen voor bijvoorbeeld verkeersdrempels of verkeersborden in uw straat, vul dan het contactformulier in. 

  Ervaart u overlast van het rijgedrag van anderen? Dit kunt u melden bij de politie (0900 - 8844).

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u toch een melding doorgeven? Dat kunt u doen:

  • Via de MijnGemeente app.
  • Via het online formulier (zie onder “Online regelen”).
  • Door te bellen met 14 079 (van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur).
  • Buiten kantoortijden kunt u voor spoedmeldingen bellen met 079 - 346 90 00. 
  • Door een brief te sturen naar de Gemeente Zoetermeer, t.a.v. Meldingen en Klachten, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
  • Door langs te gaan bij één van de wijkposten.

  Op de webpagina "Onderhoud van de stad" staat in welke periode welk onderhoud gedaan wordt. 

 • Afhandeling

  Melding woon- en leefomgeving

  Een melding over de woon- en leefomgeving wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig. Lukt het niet om binnen 10 dagen de melding af te handelen dan nemen wij contact met u op.

  Als wij uw melding doorsturen naar een aannemer, dan sturen wij ook uw naam- en adresgegevens en e-mailadres mee.

  Melding openbare verlichting

  Eenvoudige storingen, zoals het vervangen van kapotte lampen, worden binnen 10 werkdagen uitgevoerd. Grote of complexe storingen (bijvoorbeeld als meer straatverlichting uit valt) worden direct in behandeling genomen totdat het opgelost is. In gevaarlijke situaties worden noodmaatregelen getroffen.

  Een melding over de openbare verlichting wordt uiterlijk binnen acht weken afgehandeld. Lukt dit niet, dan nemen wij contact met u op.

  Onze servicenormen vindt op u op de website. 

 • Meer informatie

  De gemeente Zoetermeer voert gedurende het jaar beheer en onderhoud uit in de stad. In het overzicht op de webpagina "Onderhoud van de stad" staat globaal aangegeven in welke periode de verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

  Meer informatie over het beheer en onderhoud in de stad kunt u ook vinden in de Beleidsstukken openbare ruimte.

  Voorbeelden van zaken die u kunt melden bij de gemeente:

  • losse stoeptegel
  • gat in de weg
  • kapotte straatverlichting
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • vernield groen
  • zwerfvuil
  • overvolle afvalbakken
  • dode dieren langs de weg of in het water
  • stankoverlast
  • achtergelaten fietsen of auto’s
  • onveilige verkeerssituatie
  • aanleg en onderhoud van speelplekken
  • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • Handige links

 • Vraag en antwoord

  Een overzicht van alle vragen op thema kunt u vinden op de pagina "Vraag en antwoord".