Mantelzorgondersteuning (Wmo)

Home > Inwoners > Mantelzorgondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning (Wmo)

 • Wat is het?

  Mantelzorgers zorgen (langdurig en intensief) voor hun partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zij geven die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met die persoon. Mantelzorg is meer dan de gebruikelijke hulp die mensen elkaar geven. Daarmee hebben mantelzorgers een bijzondere positie in het bieden van zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking.

  Mantelzorgondersteuning

  Als mantelzorger komt er vaak veel op iemand af. Voor iemand zorgen kan voldoening  geven maar het kan ook een belasting zijn. Een goede balans tussen zorgtaken en bijvoorbeeld werk, gezin en vrije tijd is daarom erg belangrijk. Om te voorkomen dat de zorg veel te zwaar wordt en de mantelzorger dit niet kan volhouden, kan ZoSamen ondersteuning bieden bij de zorgtaken. Mantelzorgers kunnen er terecht voor alle vormen van mantelzorgondersteuning. Als u zich bij ZoSamen registreert als mantelzorger kunnen zij samen met u kijken welke ondersteuning u precies nodig heeft bij uw zorgtaken.

  Mantelzorgwaardering

  Het landelijke Mantelzorgcompliment, dat vroeger door de Sociale Verzekeringsbank (Svb) werd uitgekeerd, is per 1 januari 2015 vervallen. De gemeente is nu verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen jaarlijks in aanmerking komen voor een éénmalige financiële waardering van € 200,-.

  Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering, kunt u zich aanmelden via de website van ZoSamen. Op deze website vindt u ook aanvullende informatie over hoe en wanneer u de mantelzorgwaardering kunt aanvragen.

  Er zijn een aantal voorwaarden waaraan mantelzorgers moeten voldoen om voor de mantelzorgwaardering in aanmerking te komen:

  • De mantelzorger zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur  die in Zoetermeer woont.
  • De mantelzorger verleent intensieve zorg (minimaal 8 uur per week) voor langere tijd (minimaal drie maanden).
  • De mantelzorger is minimaal 18 jaar oud. Minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool van ZoSamen, dat speciaal op hen is afgestemd.
  • Per mantelzorger wordt maximaal één waardering verstrekt. De volledige algemene voorwaarden kunt u vinden op de website www.zosamen.nl.

  Dienstenvoucher

  Mantelzorgers konden in 2015 en 2016 gebruik maken van de dienstenvoucher voor huishoudelijke hulp. Per 1 januari 2017 vervalt deze regeling en zijn nieuwe dienstenvouchers niet meer beschikbaar. In sommige gevallen kunnen mantelzorgers of degene die zij verzorgen in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp via de Wmo.

  Meer informatie over de mogelijkheden vindt u onder 'Hulp en ondersteuning'.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen. Kijk voor meer informatie op de website van ZoSamen.

 • Wat kost het?

  U hoeft niet zelf te betalen voor mantelzorgondersteuning. Deze kosten worden door de gemeente betaald.

 • Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor mantelzorgondersteuning, mantelzorgwaardering, de dienstenvoucher en andere vormen van ondersteuning (zoals hulp van zorgvrijwilligers) moet een mantelzorger zich eerst registreren bij ZoSamen.

  ZoSamen is een netwerk van vrijwilligers en professionele welzijnsorganisaties met grote kennis op het gebied van mantelzorg(ondersteuning) en (zorg)vrijwilligersondersteuning. ZoSamen kijkt tijdens een korte intake of u in aanmerking komt voor registratie als mantelzorger. Hiervoor moet u langdurig en intensief zorg verlenen, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Denk hierbij aan ongeveer acht uur per week en/of langer dan drie maanden.

  Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op de website: www.Zosamen.nl.

 • Wat moet ik doen?

  U neemt rechtstreeks contact op met ZoSamen.

 • Tips

  Kijk eens op de website van de Zoetermeerwijzer. Daar leest u wat u zelf kunt doen om hulp in te schakelen. Zijn er mensen in uw omgeving waar u een beroep op kunt doen? Durf te vragen!

 • Handige links