Leerwerkcheque

Home > Inwoners > Leerwerkcheque

Leerwerkcheque

 • Wat is het?

  De gemeente voert beleid om de jeugdwerkgelegenheid te stimuleren. De gemeente gebruikt hiervoor onder andere de Leerwerkcheque. De Leerwerkcheque is een onkostenvergoeding voor jongeren die 6 maanden stage lopen bij een werkgever. De jongere ontvangt van de werkgever een onkostenvergoeding voor het geleverde werk tijdens de stage. De werkgever krijgt in ruil hiervoor een subsidie van de gemeente.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

  Jongeren die een stage gevonden hebben voor zes maanden bij een werkgever, kunnen zich via deze werkgever aanmelden voor de Leerwerkcheque. De werkgever kan een aanvraagformulier opvragen bij het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal.

  Als de werkgever de Leerwerkcheque heeft aangevraagd, sluiten de jongere en de werkgever daarnaast ook een leerwerkovereenkomst (pdf) af.

 • Wat kost het?

  Het aanvragen van een Leerwerkcheque is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Jongeren uit Zoetermeer die 6 maanden via een leerwerkbedrijf stage willen lopen bij een werkgever kunnen zich aanmelden voor een Leerwerkcheque. De werkgever bij wie de stage gelopen wordt, vraagt de Leerwerkcheque aan. 

  In aanmerking komen:

  • Alle jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Van jongeren zonder startkwalificatie tot en met jongeren met HBO/WO-diploma (uitzondering: leerlingen met HAVO/VWO diploma).
  • Leerlingen/schoolverlaters praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf 16 jaar die nog geen (leer)baan hebben gevonden.
  • Studenten van ROC vanaf 16 jaar die nog geen Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) hebben kunnen vinden.
  • Niet-uitkeringsgerechtigde jongeren.
 • Wat moet ik doen?

  Ben je als jongere op zoek naar een stageplaats met een Leerwerkcheque? Dan is het goed om te weten dat je zelf een bedrijf moet vinden waar je deze stage kunt lopen. Dat kan ook een bedrijf buiten Zoetermeer zijn. Heb je een bedrijf gevonden? Dan vraagt de werkgever de Leerwerkcheque aan. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal

  Als de werkgever de Leerwerkcheque heeft aangevraagd, sluiten de jongere en de werkgever daarnaast ook een leerwerkovereenkomst (pdf) af.

  Voor ondernemers

  Wilt u als ondernemer meer weten over de mogelijkheden om stageplaatsen via een Leerwerkcheque in uw bedrijf in te vullen? Neem dan contact op met het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal.

 • Meer informatie

  Voor deelnemende jongeren

  • Jongeren tot 21 jaar ontvangen gedurende de overeenkomst van de werkgever een vergoeding van € 500,- bruto per maand inclusief vakantietoeslag.
  • Jongeren vanaf 21 jaar ontvangen € 700,- bruto per maand exclusief vakantietoeslag.

  Voor ondernemers

  • De werkgever ontvangt voor jongeren tot 21 jaar € 200,- netto subsidie per maand van de gemeente.
  • Voor jongeren vanaf 21 jaar is de subsidie € 300,-  euro netto per maand. De subsidie wordt na drie en zes maanden uitbetaald.
 • Handige links

 • Contact