Leerwerkcheque

Home > Inwoners > Leerwerkcheque

Leerwerkcheque

 • Wat is het?

  De gemeente voert beleid om werkgelegenheid voor de jeugd te stimuleren. Hiervoor gebruikt de gemeente onder andere de Leerwerkcheque. De Leerwerkcheque is een onkostenvergoeding voor jongeren die 5 tot en met 10 maanden stage lopen bij een werkgever. De jongere ontvangt van de werkgever een onkostenvergoeding voor het geleverde werk tijdens de stage. De werkgever krijgt in ruil hiervoor een subsidie van de gemeente.

 • Wat u moet doen

  Ben je als jongere op zoek naar een stageplaats met een Leerwerkcheque? Dan is het goed om te weten dat je zelf een bedrijf moet vinden waar je deze stage kunt lopen. Dat kan ook een bedrijf buiten Zoetermeer zijn. Heb je een bedrijf gevonden? Dan vraagt de werkgever de Leerwerkcheque aan. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden bij het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal.

  Als de werkgever de Leerwerkcheque heeft aangevraagd, sluiten de jongere en de werkgever daarnaast ook een leerwerkovereenkomst (pdf) af.

 • Online regelen

  In dit product kunt u bij de gemeente niets online regelen.

  Jongeren die een stage gevonden bij een werkgever, kunnen zich via deze werkgever aanmelden voor de Leerwerkcheque. De werkgever kan een aanvraagformulier opvragen bij het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal.

  Nadat de werkgever de Leerwerkcheque heeft aangevraagd sluiten de jongere en de werkgever een leerwerkovereenkomst (pdf) af.

 • Kosten

  Het aanvragen van een Leerwerkcheque is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Jongeren uit Zoetermeer die ten minste 5 maanden via een leerwerkbedrijf stage willen lopen bij een werkgever kunnen zich aanmelden voor een Leerwerkcheque. De werkgever bij wie de stage gelopen wordt, vraagt de Leerwerkcheque aan.

  In aanmerking komen:

  • Alle jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Van jongeren zonder startkwalificatie tot en met jongeren met HBO/WO-diploma (uitzondering: leerlingen met HAVO/VWO diploma).
  • Leerlingen/schoolverlaters praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vanaf 16 jaar die nog geen (leer)baan hebben gevonden.
  • Studenten van ROC vanaf 16 jaar die nog geen Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) hebben kunnen vinden.
  • Niet-uitkeringsgerechtigde jongeren.

  Voor ondernemers

  Wilt u als ondernemer meer weten over de mogelijkheden om stageplaatsen via een Leerwerkcheque in uw bedrijf in te vullen? Neem dan contact op met het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal

 • Extra informatie

  Voor deelnemende jongeren

  • Jongeren van 16-17 jaar ontvangen gedurende de overeenkomst van de werkgever een vergoeding van € 400,- netto per maand inclusief vakantietoeslag op basis van 32 uur per week.
  • Jongeren van 18-27 jaar ontvangen € 600,- netto per maand inclusief vakantietoeslag op basis van 32 uur per week.

  Voor ondernemers

  Verplicht > ondernemers zijn verantwoordelijk voor het afdragen van de premies. Dit mag niet van de subsidiegelden betaald worden.

  Optioneel > u kunt als ondernemer, bovenop de subsidie, een eigen bijdrage toevoegen om het salaris van de leerling/jongere te verhogen.

  • De werkgever ontvangt voor jongeren van 16-17 jaar een subsidie van € 400,- netto per maand van de gemeente op basis van 32 uur per week. 
  • De werkgever ontvangt voor jongeren van 18-27 jaar € 600,- netto subsidie per maand van de gemeente op basis van een 32 uur per week.
 • Contact

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.