Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Home > Inwoners > Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
 • Wat u moet weten

  Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

  Is een hele naar school in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt.

  • Voor het thuishouden is geen toestemming nodig.
  • U moet het wel melden aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuis houdt.
  • Wilt u uw kind meer dan 5 uur per week thuishouden? Dan moet u toestemming vragen aan de directeur van de school

  Vrijstelling inschrijving op een school

  In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

  • Geestelijke en lichamelijke klachten bij uw kind.
   • U heeft een verklaring nodig van een arts, opvoedkundige of psycholoog.
  • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
   • U moet een verklaring geven waarom dit zo is.
  • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
   • U heeft een verklaring nodig van de directeur van de buitenlandse school.
  • U leidt een reizend bestaan (bijvoorbeeld omdat u werkt op een kermis of in een circus).

  De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of geestelijke klachten kan een langere vrijstelling gelden.

  • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school.
  • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

  • ziekte
  • schorsing
  • een religieuze feestdag
  • een huwelijk
  • een uitvaart
  • Is uw kind ziek? Of is er een feestdag vanuit het uw geloof? Dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
  • In andere gevallen vraagt u vooraf vrijstelling van schoolbezoek aan bij de directeur van de school.
   • U moet bewijs laten zien dat de vrijstelling nodig is (bijvoorbeeld een uitnodiging voor een bruiloft of een rouwkaart).

  Vakantie buiten de schoolvakanties 

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Kunt u geen vrij krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties?
   • Dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek doen voor verlof buiten de schoolvakanties.
   • Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.
   • Alle informatie en voorwaarden leest u op de website van de Rijksoverheid > Leerplicht.
 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.