Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Leerlingenvervoer kan een mogelijkheid zijn voor kinderen:

  • met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • die ver van een speciale school wonen
  • die door hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de gestelde kilometergrens (6 kilometer)

  Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:

  • Vergoeding kosten openbaar vervoer
  • Vergoeding vervoer per fiets
  • Vergoeding van de kosten openbaar vervoer / vervoer per fiets met begeleiding
  • Aangepast vervoer (taxi)
 • Wat u moet weten

  • U moet elk jaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen.
  • Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer? Dan krijgt u in april een brief ter herinnering dat u voor het nieuwe schooljaar weer een aanvraag moet indienen.

  Voorwaarden

  Een aanvraag voor leerlingenvervoer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan in:

  Het uitgangspunt is een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets.

  Om te bepalen of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer houden wij rekening met:

  • de afstand tussen woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school
  • de reistijd met het openbaar vervoer
  • de leeftijd van het kind
  • de beperking(en) van het kind (lichamelijk, oren en ogen, verstandelijk of psychisch)
  • het soort school

  Woont uw kind in een internaat of pleeggezin om naar het juiste speciaal (vervolg) onderwijs te gaan? Dan kunt u ook vervoer in de vakantie en/of het weekend krijgen.

  Vervoer per taxi

  Wij geven alleen vervoer per taxi als uw kind door een handicap niet (ook niet onder begeleiding) met het openbaar vervoer van en naar school kan reizen.

  Eigen bijdrage

  Gaat uw kind naar het (speciaal) basisonderwijs? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. Wij berekenen deze bijdrage op basis van uw gezamenlijke inkomen.

  Is uw inkomen voor het schooljaar 2020-2021 hoger dan € 26.550? Dan moet u de kosten voor de eerste 6 kilometer zelf betalen. Is de afstand van uw huis naar de dichtstbijzijnde basisschool meer dan 20 kilometer? Dan vraagt de gemeente u mogelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Dit hangt af van uw inkomen.

  Heeft uw kind een handicap? Of kan uw kind niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer reizen? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  Vervoersadvies

  • Bij de aanvraag moet u een 'Vervoersadvies' meesturen.
  • Dit advies vraagt u op bij de school van uw kind.
  • In deze verklaring geeft de school advies over welke vorm van leerlingenvervoer nodig is.

  Verandering van uw situatie

  Verandert uw situatie tijdens het schooljaar? Dan moet u dat aan ons doorgeven.

 • Aanvragen

 • Hoe lang duurt het?

  • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.
  • Ontbreekt er informatie? Dan duurt het langer dan 8 weken.
  • U krijgt de beslissing per post.
 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.