Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Ouders, die schoolgaande kinderen hebben, zorgen zelf voor het halen en brengen van hun kind(eren). Er zijn echter situaties waarin dat niet mogelijk is. Ander vervoer is dan nodig, bijvoorbeeld omdat het kind beperkt is of omdat de speciale school waar het kind naar toe gaat te ver van huis ligt. Dan is het kind aangewezen op openbaar vervoer of in het uiterste geval aangepast vervoer per taxi- of rolstoelbus. In dergelijke situaties kan het kind in aanmerking komen voor een voorziening leerlingenvervoer van de gemeente.

  Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer:

  • Vergoeding kosten openbaar vervoer
  • Vergoeding vervoer per fiets
  • Vergoeding van de kosten openbaar vervoer/ vervoer per fiets met begeleiding
  • Aangepast vervoer (taxi)
 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Het indienen van een aanvraag voor leerlingenvervoer is gratis.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Zoetermeer heeft de regels voor het leerlingenvervoer vastgelegd in:

  Een aanvraag voor leerlingenvervoer moet aan die regels voldoen. Het uitgangspunt is een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets.

  Bij het bepalen of uw kind aanmerking komt voor leerlingenvervoer houden wij rekening met:

  • de afstand tussen woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school
  • de reistijd met het openbaar vervoer
  • de leeftijd van het kind
  • de beperking(en) van het kind (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk of psychisch)
  • het soort school

  Vergoeding van weekeind- en vakantievervoer wordt verstrekt als het verblijf van uw kind in een internaat of pleeggezin noodzakelijk is voor het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Taxivervoer

  Taxivervoer wordt in principe alleen toegekend als uw kind vanwege een handicap niet (ook niet onder begeleiding) met het openbaar vervoer van en naar school kan reizen.

  Eigen bijdrage

  Bij een vergoeding naar een school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs hanteert de gemeente een financiële drempel. Dit is een verplichte eigen bijdrage die afhangt van uw gezamenlijk inkomen.

  Is uw inkomen hoger dan het jaarlijks vastgestelde bedrag? Dan moet u de kosten voor de eerste 6 kilometer zelf betalen. Is de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer? Dan kan de gemeente op basis van uw draagkracht een bijdrage in de kosten vragen.

  De eigen bijdrage is niet van toepassing als uw kind vanwege een structurele handicap of niet onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aan (zie 'Online regelen').
  • Voor het invullen van het formulier heeft u uw DigiD nodig.
  • Maakt uw kind al gebruik van leerlingenvervoer? Dan krijgt u in april een brief ter herinnering dat u voor het nieuwe schooljaar weer een aanvraag moet indienen.

  Vervoersadvies

  Bij de aanvraag moet u een 'Vervoersadvies' meesturen. Dit advies vraagt u op bij de school van uw kind. In deze verklaring adviseert de school welke vorm van leerlingenvervoer nodig is.

  Verandering van uw situatie

  Verandert er tijdens het schooljaar iets aan uw situatie? Dan bent u verplicht dat door te geven aan onze medewerkers.

 • Afhandeling

  • Uw aanvraag wordt binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens afgehandeld.
  • Ontbreken er gegevens en/of (inkomens)verklaringen? Dan wordt de behandeltermijn verlengd.
  • U krijgt het besluit per post.
 • Handige links