Kortdurend verblijf in een instelling (Wmo)

Home > Inwoners > Kortdurend verblijf in een instelling (Wmo)

Kortdurend verblijf in een instelling (Wmo)

 • Wat is het?

  Kortdurend verblijf in een instelling is bedoeld voor mensen die thuis worden verzorgd door een mantelzorger en niet alleen thuis kunnen zijn. De persoon heeft 24 uur per dag toezicht en/of zorg nodig. Bij het kortdurend verblijf logeert iemand maximaal 72 uur per week in een instelling waardoor de mantelzorger even wordt ontlast.

 • Wat u moet weten

  Eerst zelf proberen op te lossen

  U probeert eerst of u uw hulpvraag zelf kunt oplossen. Mogelijk kunt u samen met uw directe omgeving (bijvoorbeeld huisgenoten, familie, buren, vrienden) het probleem oplossen of verminderen.

  Kijk ook eens op de Zoetermeerwijzer. Deze website geeft informatie en tips over uw probleem. Lukt het u niet om uw probleem zelf op te lossen? Dan kunt u hulp van de gemeente vragen.

  Zorg in natura

  • Een medewerker van een aanbieder komt u helpen.
  • U kunt kiezen uit de verschillende aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft (zie: www.hulpenondersteuning.nl).
  • U maakt alleen afspraken over wanneer u begeleiding krijgt.
  • Alle andere zaken regelt de gemeente, bijvoorbeeld:
   • de betaling
   • vervangende hulp als uw eigen hulpverlener ziek is

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  • U kunt zelf een hulpverlener kiezen.
  • De gemeente betaalt uw PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • De SVB beheert uw PGB en regelt de betaling aan uw hulpverlener.
  • De SVB heeft een overeenkomst tussen u en de hulpverlener nodig (een zorgovereenkomst). Een voorbeeld van een zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB.
  • Heeft u schulden? Dan kunt u geen PGB krijgen.

  Vervoer naar de instelling

  Als u niet zelf naar de dagbesteding kunt komen of niet gebracht en gehaald kunt worden, dan kunt u gebruik maken van het vervoer dat door uw aanbieder wordt geregeld.

 • Aanvragen

  Wat gebeurt er nadat u een aanvraag heeft gedaan?

  • Een medewerker van de gemeente belt u op.
  • Hij/zij stelt u vragen om uw probleem duidelijk te krijgen. Voorbeelden van vragen zijn:
   • Wat is uw probleem precies?
   • Wat heeft u zelf al gedaan om het probleem op te lossen?
   • Kunnen mensen uit uw omgeving u helpen?
  • Kunt u samen met de medewerker het probleem niet oplossen? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.

  Wat gebeurt er daarna?

  • Een medewerker van de gemeente belt u op om een afspraak te maken.
  • Bij dit gesprek mogen ook familieleden, vrienden en/of mantelzorgers aanwezig zijn. U kunt ook een cliëntondersteuner vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De medewerker van de gemeente kan u hier meer informatie over geven.
  • In het gesprek kijkt de medewerker eerst hoeveel hulp u nodig heeft. Misschien heeft u wel een andere oplossing nodig.
  • Is dit niet het geval? Dan start hij/zij de aanvraag voor individuele begeleiding van de Wmo.

  Persoonlijk plan

  U mag ook zelf een persoonlijk plan indienen. Dit plan schrijft u zelf of samen met de mensen die u helpen. In het plan legt u uit welke mogelijkheden en beperkingen u heeft en waar u hulp bij nodig heeft. Het indienen van een persoonlijk plan kan tot uiterlijk een week na de melding.

  Lees de Informatie voor het opstellen van een persoonlijk plan (pdf). Daarin staan onderwerpen die handig zijn om in uw persoonlijk plan op te nemen.

 • Afspraak maken

  Afspraak wijzigen of verwijderen?

  Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

  Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

 • Kosten

  Abonnementstarief (vroeger: eigen bijdrage)

  Voor kortdurend verblijf in een instelling betaalt u een abonnementstarief. Dit tarief hangt af van uw leeftijd en gezinssituatie. Het abonnementstarief kost vanaf 1 januari 2021 maximaal € 19,00 per maand.

  Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente het abonnementstarief voor de hulp bij het huishouden. U kunt het tarief berekenen op de website van het CAK.

  Persoonsgebonden budget (PGB)

  Krijgt u PGB om zelf kortdurend verblijf in te kopen? Hieronder de bedragen:

  Kortdurend verblijf Bedrag per etmaal
  incl. vervoer
  100% - Gekwalificeerde dienstverlener met overheadkosten € 187,49
  85% - Gekwalificeerde dienstverlener zonder overheadkosten (zzp'er) € 159,37
  50% - Niet-gekwalificeerde dienstverlener zonder overheadkosten  € 93,75

  2021, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe lang duurt het?

  Na ontvangst van uw melding neemt één van onze medewerkers binnen 6 weken contact met u op om uw melding te bespreken.

  Het is op dit moment erg druk bij de afdeling Wmo. Daarom kan de behandeling van uw melding langer duren dan 6 weken. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen. Na uw melding krijgt u van ons een brief met meer informatie.

  Positief besluit

  De Wmo-consulent regelt uw hulpmiddel. Sommige hulpmiddelen hebben een langere levertijd (bijvoorbeeld een rolstoel of tillift).

  Negatief besluit

  Als er andere oplossingen mogelijk zijn wijst de gemeente uw aanvraag af. U krijgt een brief met de reden van de afwijzing. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u bezwaar kunt indienen.

 • Handige links

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.