Klacht indienen

Home > Inwoners > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op ingediende vragen en meldingen

  Geen klacht maar wel iets melden?

  Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding woon- en leefomgeving.

 • Wat u moet doen

  Hoe kunt u een klacht indienen?

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA ZOETERMEER

 • Online regelen

 • Hoe lang duurt het?

  Behandeling van een klacht

  De gemeente handelt alle klachten zorgvuldig af. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. De gemeente kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.

  Informele en formele procedure

  Uw klacht kan zowel formeel als informeel worden afgehandeld. Is de klacht naar uw tevredenheid telefonisch afgehandeld? Dan is geen formele procedure nodig. Leent uw klaagschrift zich niet voor zo’n informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan moet de gemeente de formele procedure volgen.

  De formele procedure houdt in:

  • Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
  • De behandelaar van de klacht belt u op om de klacht met u te bespreken.
  • Zowel de klager als de beklaagde krijgen de gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft hier geen gebruik van te willen maken.

  Termijn

  De gemeente behandelt uw klacht binnen een redelijke termijn. De Algemene wet bestuursrecht stelt dat een klacht binnen 6 weken na ontvangst bij de gemeente behandeld moet zijn.

  Er zijn uitzonderingen: Voor het afhandelen van ingewikkelde zaken geldt een termijn van 10 weken. U krijgt hierover een brief.

  Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.
  Uw klacht wordt pas in behandeling genomen als de klachtenprocedure bij de gemeente is afgerond.

 • Contact

  Heeft u vragen over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Afdeling Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning via telefoonnummer 14 079.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.