Kinderopvang controle

Home > Inwoners > Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

 • Wat is het?

  Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

  Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

  Kijk op de kaart voor kinderdagverblijven, speel(taal)huizen en buitenschoolse opvanglocaties in Zoetermeer

  Wilt u starten met een kinderopvang of iets aanpassen? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

 • Online regelen

 • Kosten

  Wilt u weten wat het kost om uw kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder te brengen? Via www.toeslagen.nl kunt u voorwaarden lezen en de kosten berekenen.

 • Hoe werkt het?

  De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

  De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

  Voor ouders

  In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

 • Wat moet ik doen?

  Inspectierapport GGD opvragen

  Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

  Klacht over kinderopvang

  Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

  Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • Tips

  Inspectierapport GGD

  Voor meer informatie over een bepaald kinderdagverblijf of gastouderbureau kunt u de inspectierapporten vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze rapporten zijn openbaar. Het rapport is ook op te vragen bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, de voorziening voor gastouderopvang, het gastouderbureau en bij de gemeente.

  Als u als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, gaat u eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Als u geen reactie krijgt of uw klacht wordt niet serieus genomen, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang

  Hebt u als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.