Kind adopteren

Home > Inwoners > Kind adopteren

Kind adopteren

 • Wat is het?

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar. 

  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Online regelen

  Kind geadopteerd, maar nog niet ingeschreven in Nederland?

  Dan moet u uw kind inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Voor de eerste inschrijving moet het kind mee. Het kind moet binnen 5 dagen na vestiging aangemeld worden bij de gemeente.

  Maak een afspraak eerste aanmelding vanuit het buitenland.

  Kind geadopteerd, maar wel ingeschreven in Nederland?

  Staat uw kind al ingeschreven in Nederland, maar u moet de adoptiepapieren inleveren?

  Maak een afspraak inleveren brondocument.

 • Wat kost het?

  Het inschrijven van uw kind in de basisregistratie personen (BRP) is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Als u een kind wilt adopteren, komt daar veel bij kijken. Op de website van Rijksoverheid leest u hier meer over. Ook vindt u daar een handige checklist die op uw situatie is toegespitst.

  Op de website van Rechtspraak vindt u meer informatie over de procedure, de kosten en hoe lang het ongeveer kan duren.

 • Wat moet ik doen?

  Kind geadopteerd, maar nog niet ingeschreven in Nederland?

  Dan moet u uw kind inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Voor de eerste inschrijving moet het kind mee. Het kind moet binnen 5 dagen na vestiging aangemeld worden bij de gemeente.

  Maak een afspraak eerste aanmelding vanuit het buitenland.

  Kind geadopteerd, maar wel ingeschreven in Nederland?

  Staat uw kind al ingeschreven in Nederland, maar u moet de adoptiepapieren inleveren?

  Maak een afspraak inleveren brondocument.

 • Wat moet ik meenemen?

  • geldig identiteitsbewijs van de adoptiefouders en het kind
  • buitenlandse geboorteakte van het kind (indien aanwezig)
  • buitenlandse adoptiebeschikking en overige adoptiebescheiden

  Indien van toepassing:

  • bewijs dat de adoptie heeft plaatsgevonden volgens het verdrag (certificate of conformity, artikel 23 van het Haags Adoptieverdrag)
  • beginseltoestemming Ministerie van Justitie met het B.K.A. nummer

  De adoptiepapieren en geboorteakte moeten soms worden gelegaliseerd. Of dat voor u nodig is, is afhankelijk van het land waar de documenten zijn opgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid > Legaliseren van buitenlandse documenten.

  Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een officiële vertaler in Nederland de documenten vertalen. Soms is zelfs een vertaling nodig van een document in het Engels, Frans of Duits.

 • Tips

  Aanvragen verblijfsvergunning

  Als de adoptie in Nederland wordt erkend, kan dit onder bepaalde voorwaarden tot gevolg hebben dat het kind ook de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Heeft uw kind niet direct de Nederlandse nationaliteit, dan moet u nog een verblijfsvergunning aanvragen. Neemt u contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.