Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

Home > Inwoners > Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

 • Wat is het?

  Als u informatie over het beleid of besluiten van de gemeente wilt opvragen, doet u een Who-verzoek. Who staat voor de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Deze wet houdt in dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De informatie die u via een Who-verzoek krijgt, mag u bovendien opnieuw gebruiken. U dient een Who-verzoek in bij de gemeente.

 • Wat u moet doen

  U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • Uw adres en uw handtekening
  • De vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • Zo precies mogelijke beschrijving welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • Hoe u de informatie wilt ontvangen
 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

  U moet een Who-verzoek schriftelijk indienen. U stuurt het verzoek naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA Zoetermeer

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bij de gemeente bezwaar maken.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.