Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Home > Inwoners > Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Wat is het?

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

  Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

  Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

 • Wat u moet doen

  Een aanvraag om informatie gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur kunt u in Zoetermeer alleen per post indienen.

  U stuurt het verzoek naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA  Zoetermeer

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

  U moet een Wob-verzoek schriftelijk indienen. U stuurt het verzoek naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA  Zoetermeer

 • Kosten

  Een Wob-verzoek indienen is gratis.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

  De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

  Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Extra informatie

  In 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat een Wob-verzoek niet meer online ingediend kan worden.

  Waarom heeft het college gekozen voor het afsluiten van de digitale weg?

  De reden waarom de gemeente geen online verzoeken meer accepteert is dat er heel vaak verzoeken binnen kwamen waarbij het niet ging om de gevraagde informatie, maar om een mogelijk tot het ontvangen van een dwangsom en een vergoeding in de gemaakte proceskosten.

  Het aantal onterechte Wob-verzoeken nam schrikbarend toe. Hierdoor moest de gemeente onnodig veel extra kosten maken om alle verzoeken in behandeling te nemen. Met het afsluiten van de online mogelijkheid hoopte het college de onterechte verzoeken te voorkomen.

  Dit besluit heeft geen gevolgen voor de openbaarheid van gevraagde informatie. Een per post ingediend verzoek wordt gewoon in behandeling genomen. Informatie die openbaar is, is openbaar voor iedereen, ongeacht wie het verzoek indient.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.