Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Melding DigiD-formulieren

  Vanaf zaterdag 12 juni, 12.00 uur, kunt u tijdelijk geen gebruik maken van onze online formulieren waarvoor DigiD nodig is. Wij doen er alles aan om deze formulieren zo snel mogelijk weer goed werkend te hebben. Formulieren zonder DigiD kunt u wel gebruiken.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U kunt deze uitkering aanvragen als u geen uitzicht heeft op verbetering van uw inkomen.

  Om te bepalen of u recht heeft op deze toeslag kijken wij naar:

  • uw arbeidsgeschiktheid
  • uw afstand tot de arbeidsmarkt
  • wat u allemaal gedaan heeft om aan werk te komen

  Uitbetaling

  • Hoeveel individuele inkomenstoeslag u krijgt bepaalt de gemeente.
  • De toeslag wordt 1x per jaar uitbetaald.  
  • U bepaalt zelf waaraan u het geld uitgeeft.
 • Wat u moet weten

  U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Zoetermeer.
  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm.
  • De periode van 3 jaar mag maximaal 12 weken onderbroken zijn met een inkomen hoger dan 100% (bijvoorbeeld vanwege inkomsten uit arbeid).
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen.
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft zich ingespannen om aan werk te komen of werk te behouden.

  Eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen?

  Is uw situatie niet veranderd? Dan kunt u na 12 maanden opnieuw toeslag aanvragen.

  Hoogte van het bedrag

  De hoogte van de toeslag bedraagt in 2021:

  • voor alleenstaande: € 439,00
  • voor eenoudergezin: € 525,00
  • voor gehuwden/samenwonenden: € 655,00

  Bereken uw recht

  Op de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken van welke regelingen in Zoetermeer u mogelijk gebruik kunt maken op basis van uw inkomen.

 • Aanvragen

  Een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag doet u (met uw DigiD) via een aanvraag voor bijzondere bijstand:

  Heeft u geen DigiD?

  • Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (pdf).
  • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
  • Het ingevulde formulier met bewijsstukken levert u in bij de gemeente.
  • Het behandelen van een aanvraag op papier duurt langer dan een aanvraag met DigiD.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.