Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U kunt deze uitkering aanvragen als u geen uitzicht heeft op verbetering van uw inkomen.

  Om te bepalen of u recht heeft op deze toeslag kijken wij naar:

  • uw arbeidsgeschiktheid
  • uw afstand tot de arbeidsmarkt
  • wat u allemaal gedaan heeft om aan werk te komen

  Uitbetaling

  • Hoeveel individuele inkomenstoeslag u krijgt bepaalt de gemeente.
  • De toeslag wordt 1x per jaar uitbetaald.  
  • U bepaalt zelf waaraan u het geld uitgeeft.
 • Wat u moet weten

  U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Zoetermeer.
  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm.
  • De periode van 3 jaar mag maximaal 12 weken onderbroken zijn met een inkomen hoger dan 100% (bijvoorbeeld vanwege inkomsten uit arbeid).
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen.
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft zich ingespannen om aan werk te komen of werk te behouden.

  Eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen?

  Is uw situatie niet veranderd? Dan kunt u na 12 maanden opnieuw toeslag aanvragen.

  Hoogte van het bedrag

  De hoogte van de toeslag bedraagt in 2021:

  • voor alleenstaande: € 439,00
  • voor eenoudergezin: € 525,00
  • voor gehuwden/samenwonenden: € 655,00

  Bereken uw recht

  Op de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken van welke regelingen in Zoetermeer u mogelijk gebruik kunt maken op basis van uw inkomen.

 • Aanvragen

  Een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag doet u (met uw DigiD) via een aanvraag voor bijzondere bijstand:

  Heeft u geen DigiD?

  • Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (pdf).
  • U kunt dit formulier downloaden, printen en invullen.
  • Het ingevulde formulier met bewijsstukken levert u in bij de gemeente.
  • Het behandelen van een aanvraag op papier duurt langer dan een aanvraag met DigiD.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.