Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het?

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor lange tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

  Voor de toekenning van de toeslag kijken wij naar:

  • Uw arbeidsgeschiktheid.
  • Uw afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Of u genoeg gedaan heeft om aan werk te komen.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

 • Wat u moet doen

  Denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u de individuele inkomenstoeslag online aanvragen (zie 'Online regelen').

 • Online regelen

  Heeft u geen DigiD of heeft u een lopende bijstandsuitkering?

  Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (pdf). U kunt het formulier downloaden en printen. Het ingevulde formulier met bewijsstukken levert u in bij de gemeente. Het behandelen van deze papieren aanvraag duurt langer dan een aanvraag met DigiD.

  Wilt u een aanvraag bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) doen met uw DigiD?

  Maak dan gebruik van het online formulier:

 • Kosten

  U kunt gratis Individuele inkomenstoeslag aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Voor wie?

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Zoetermeer.
  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft 3 jaar of langer een inkomen op 100% van de bijstandsnorm.
  • De periode van 3 jaar mag maximaal 12 weken onderbroken zijn met een inkomen hoger dan 100% (bijvoorbeeld vanwege inkomsten uit arbeid).
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U heeft geen uitzicht op verbetering van uw inkomen.
  • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft zich ingespannen om aan het werk te komen of werk te behouden.

  Aanvragen met terugwerkende kracht

  Individuele inkomenstoeslag kunt u niet met terugwerkende kracht aanvragen. Vanaf de datum van aanvraag wordt teruggekeken of u recht heeft.

  Heeft u eerder individuele inkomenstoeslag ontvangen?

  Als uw situatie niet is veranderd kunt u na 12 maanden opnieuw toeslag aanvragen.

  Hoogte van het bedrag

  De hoogte van de toeslag bedraagt in 2020:

  • voor alleenstaande > € 432,00
  • voor eenoudergezin > € 517,00
  • voor gehuwden/samenwonenden > € 645,00

  De bedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

  Bereken uw recht

  Via de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.

 • Handige links

  • Tabel bijstandsnormen
    
  • Via BerekenUwRecht kunt u uitzoeken op welke Zoetermeerse regelingen u mogelijk aanspraak kunt maken op basis van uw inkomen.
    
  • Als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag, komt u misschien ook in aanmerking voor:
    
  • Product > ZoetermeerPas. Dit is een voordeelpas voor mensen met een laag inkomen. De pas geeft korting op sportieve, leerzame en culturele activiteiten.
    
  • Product > Bijzondere bijstand. Als u noodzakelijke bijzondere kosten heeft die u niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op bijzondere bijstand. Er wordt wel gekeken naar uw inkomsten en uw vermogen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.