Inburgeren

Home > Inwoners > Inburgeren

Inburgeren

 • Wat is het?

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Wat kost het?

  DUO rekent kosten voor het inburgeren. Kijk voor meer informatie op de website van DUO > kosten.

 • Hoe werkt het?

  U bent verplicht om in te burgeren als u:

  • een verblijfsvergunning hebt;
  • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn);
  • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing.

  Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf graag wilt.

  Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

 • Wat moet ik doen?

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op ikwilinburgeren.nl vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
  • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.
  • Als u vluchteling bent of uw partner, ouder of kind is vluchteling, krijgt u hulp van de gemeente. U krijgt bericht hierover van de gemeente.

  Participatieverklaring

  Als u op of na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren en u staat ingeschreven bij de gemeente, ondertekent u binnen 1 jaar een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. De participatieverklaring is iets anders dan het examen bij DUO. De gemeente stuurt u een brief hoe alles rondom de participatieverklaring werkt.

  Ik woon in het buitenland

  Als u nog in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd, doet u het basisexamen inburgering in het land waar u woont. Als u voor dit examen slaagt, kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

  Ik wil geen examen doen

  Door in te burgeren, kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan bijvoorbeeld een opleiding volgen en u hebt meer kans op het vinden van werk. Daarom is het zo belangrijk dat u dit doet. Als u niet meewerkt, kunt u bovendien een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

  VluchtelingenWerk Nederland

  Bij VluchtelingenWerk Zoetermeer kunnen vluchtelingen terecht voor informatie over:

  • onderwijsinstellingen in Zoetermeer die inburgeringstrajecten aanbieden
  • het aanvragen van een lening bij DUO
  • de duur van de inburgeringstrajecten
  • kinderopvang


  Inburgeringsloket voor vluchtelingen

  Het inburgeringsloket kunt u vinden in het kantoor van VluchtelingenWerk Zoetermeer.

  Vluchtelingenwerk Zoetermeer
  Fonteinbos 1 b
  2715 XB Zoetermeer
  Telefoon 079 - 360 3113

  Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur.
  U hoeft geen afspraak te maken.

  Taalhuis Zoetermeer

  Heeft u moeite met het lezen, schrijven of spreken? Kom dan naar het Taalhuis. Hier krijgt u alle informatie over inburgeren. Ook kunt u (les)materiaal gebruiken en staan er computers waarop u lessen kunt oefenen.

  Het Taalhuis is gevestigd in de Hoofdbibliotheek Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de website van het Stadhuis-Forum.

 • Wat moet ik meenemen?

  • uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
  • bewijs van uw verblijfsstatus
  • bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner
  • bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden
 • Afhandeling

  U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

  Geslaagd

  Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen.

  Niet geslaagd

  Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

 • Handige links

 • Vraag en antwoord