In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

Home > Inwoners > In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Wat is het?

  Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

 • Online regelen

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn.
  • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.
 • Wat moet ik doen?

  Download het formulier in gebreke stelling (pdf) en print het. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA  ZOETERMEER

 • Afhandeling

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

  Het betalen van de boete (dwangsom) door de gemeente

  • De boete wordt door de gemeente niet meteen betaald.
  • U krijgt eerst een brief met daarin het besluit (beschikking).
  • Meestal wordt binnen 6 weken na de datum van het besluit betaald.